Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

The Hamrin Foundation stärker Art Initiative vid Handelshögskolan i Stockholm med 10 miljoner kronor

The Hamrin Foundation har beslutat att stötta Art Initiative vid Handelshögskolan i Stockholm med 2,5 miljoner kronor årligen i fyra år.

Från vänster: Hanna Ståhl, Lars Strannegård, Lovisa Hamrin (sittande) och Tinni Ernsjöö Rappe.

– Art Inititative är ett exceptionellt spännande och unikt projekt, och en möjlighet för oss att arbeta tillsammans med en av Europas mest inspirerande akademiska ledare Lars Strannegård och en banbrytande och handlingskraftig ledare i Tinni Ernsjöö Rappe. För oss är detta en investering i framtida beslutsfattares bildning och förmåga att reflektera. Det är det största enskilda satsningen från stiftelsens sida på mer än tio år, säger Lovisa Hamrin, The Hamrin Foundations ordförande.

Art Initiative har sedan tio år tillbaka arbetat aktivt med samtida konst på Handelshögskolan i Stockholm med syftet att göra lärosätet än mer kunskapsintensivt och för att berika och bredda såväl utbildning som forskning. Art Initiative arbetar främst med Handelshögskolans permanenta konstsamling, videobaserad konst, seminarier, konstnärssamtal och utställningar. Art Initiative samarbetar med såväl svenska som internationella konstnärer och i nära samarbete med studentföreningen Art Division.

– Handelshögskolan är en samhällsvetenskaplig högre utbildningsinstitution och en sådan måste ta kultur och konst på största allvar. Kulturen hjälper oss att tolka vår historia och samtid, samtidigt som den erbjuder rum där vi kan testa våra tankar och formulera visioner om framtiden. Vi är enormt tacksamma över att Hamrinstiftelsen investerar i vårt arbete med att stimulera våra studenters förmågor till reflektion över vår samtid och framtid, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

The Hamrin Foundation (Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse), med säte i Jönköping, vill genom sitt arbete och sina investeringar i tvärvetenskapliga projekt förflytta samhälle, akademi och näringsliv i en positiv riktning. Stiftelsen grundades i november 1985 när Jenz Hamrin och hennes dotter Christina, Lovisas mamma, donerade en tredjedel av sina aktier i familjeföretaget Herenco AB till stiftelsen. Stiftelsen har sen starten delat ut över 330 miljoner kronor till forskning och utbildning. Art Initiative är den största enskilda satsningen på 10 år för The Hamrin Foundation. 

För mer information, vänligen kontakta:

Lovisa Hamrin
Ordförande, The Hamrin Foundation
Email: lovisa.hamrin@herenco.com
Tel: 070-787 78 26

Hanna Ståhl
Vd, The Hamrin Foundation
Email: hanna.stahl@hamrinfoundation.com 
Tel: 073-433 87 91

Lars Strannegård
Rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Email: lars.strannegard@hhs.se

Tinni Ernsjöö Rappe
Chef för Art Initiative
Email: tinni.rappe@hhs.se
Tel: 070-836 66 41

Mer information hittar du också på The Hamrin Foundations och Art Initiatives respektive hemsidor.

Om Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.‚Äč

Presskontakt

Ylva Mossing
Content and Media Relations Manager
Email: ylva.mossing@hhs.se
Telefon: +46 730 97 26 16

Mer information om Handelshögskolan i Stockholm, samt alla våra pressmeddelanden, hittar du på hhs.se.

SSE Art Initiative Art News Press release