Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Career Management

Career Management på Handelshögskolan erbjuder information, utbildning och stöd i anställningsbarhet. Vårt fokus ligger på att utveckla de studerandes styrkor och självinsikt genom att erbjuda ett brett utbud av workshops, rådgivning och webbaserade verktyg.