Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Alumni

Handelshögskolan strävar efter att involvera alumner i verksamheten och efter att våra alumner bidrar samt drar nytta av varandra och av Handelshögskolan. Informationen på alumnisidorna presenteras på engelska.

Follow us...

Linkedin (official group for students and alumni from SSE)

SSE on Facebook / Twitter

Please note that you must log in to access these links!