Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Forskningscenter

Våra forskningscenter med pågående forskning och program representerar på ett mycket bra sätt styrkan, energin och mångfalden i den forskning som genomförs på Handelshögskolan.

Med en flera decennier lång historia har många forskningscenter utvecklat en starkt akademisk miljö och har idag teoretiskt och empiriskt omfattande forskningsagendor. 

Andra center består av mindre eller nyare grupper av forskare, ofta mer fokuserade och aktiva inom nya eller entreprenöriella fält. Det är den här blandningen och balansen som ger forskningen här sin unika karatär.