Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Vår samverkan

Förutom utbildning och forskning så står Handelshögskolan bakom ett antal samverkansprojekt som till exempel företagsinkubatorn SSE Business Lab eller Art Initiative.