Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SSE Initiatives

Förutom utbildning och forskning så står Handelshögskolan bakom ett antal samverkansintiativ som till exempel företagsinkubatorn SSE Business Lab och RAMP, ett integrationsprogram för nyanlända.