Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Institutioner

Handelshögskolan bedriver forskning och utbildning inom nationalekonomi, företagsekonomi och relaterade discipliner. Det finns sex institutioner vid Handelshögskolan.