Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Företagande och ledning

Institutionen för företagande och ledning är byggd på en bred grund av kunskap och kompetenser.

Forskningen på institutionen bygger på ett nära samarbete med det svenska näringslivet och den offentliga sektorn. Forskningen täcker organisationer och ledare i olika utvecklingsstadier, från små startups till storbolag. Fokus för utbildningen hos institutionen är de utmaningar som ledare i alla sorters organisationer står inför. Utbildningen siktar på att tillföra de studerande värde oavsett karriärval.