Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Finansiell ekonomi

Institutionen för finansiell ekonomi är den ledande finansinstitutionen i Sverige med cirka 20 fakultetsmedlemmar och 30 PhD-studenter.

En stor del av fakulteten och PhD-studenterna har en internationell bakgrund. Institutionen ligger i Swedish House of Finances lokaler på Bertil Ohlins Gata 4, Stockholm.

Instutitionens fakultet undervisar regelbundet på Handelshögskolans kandidat- och masterprogram i allmänhet och finansspecialiseringarna i synnerhet. Vi är också delaktiga i MBA-programmet samt ger flera kurser i Executive Education-programmen. Vår högt ansedda PhD in Finance är integrerad i programmet Stockholm Doctoral Program in Economics och utgör dessutom en del av The Nordic Finance Network.