Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Marknadsföring och strategi

Marknadsföring handlar om skapande, utveckling och att driva en verksamhet för att nå organisationens mål – oavsett om det är vinst eller någonting annat – genom att skapa värde i hela kedjan, med andra ord "att göra affärer".

Strategi är den långsiktiga riktningen för en verksamhet eller organisation som kombinerar en specifik konkurrensfördel och särskilda förmågor med målet att skapa en hållbar konkurrensfördel. Målet för institutionen är att bidra till näringslivet och samhället genom att tillföra värdefulla resultat från vår forskning relaterad till marknadsföring och strategi, och ledningskompetens genom vårt engagemang i Handelshögskolans utbildningar.

Mer information på engelska

Informationen om institutionen för marknadsföring och strategi presenteras på engelska. Vänligen växla till den engelska versionen av hemsidan för att läsa vidare. 

Klicka här för att komma till den engelska sidan.