Nära relationer mellan utbildning och forskning
Vår forskning ligger i framkant och påverkar utbildningen som blir aktuell och knuten till verkliga frågor.