Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Forskning

Handelshögskolan i Stockholm bedriver internationellt framstående forskning inom nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och angränsande forskningsområden. Många av våra forskare är bland de främsta i världen inom sina respektive fält.

nyheter

kalender