Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Historia

Åren runt 1900-talets början innebar en snabb industriell tillväxt i Sverige och kom att skapa ett krav på välutbildade ledare och anställda. Den svenska industrin och handeln uppmärksammade snabbt nyttan av en specialutbildning i ekonomi, och Handelshögskoleföreningen bildades 1906 med syftet att etablera en handelshögskola i Stockholm med liknande skolor i Nordamerika och Europa som förebilder.

Tre år senare öppnade Handelshögskolan i Stockholm sina dörrar för de 110 första studenterna någonsin. Detta var möjligt tack vare stödet från framstående affärsmän (K.A. Wallenberg, Olof A. Söderberg och Joseph Nachmanson m.fl.), stöd från Stockholms Stad, statlig finansiering och donationer från privatpersoner. Den ursprungliga utbildningen var två år lång. Skolan låg på Brunkebergs Torg i centrala Stockholm i en byggnad som hette Brunkebergs hotell.

Med tiden växte Handelshögskolan ur sina lokaler och 1926 flyttade skolan in i en nybyggd lokal på Sveavägen 65 som fortfarande är skolans huvudbyggnad. Den neoklassiska byggnaden ritades av den svenske arkitekten Ivar Tengbom. Idag har sidobyggnader tillkommit och dessutom består Handelshögskolan numera av ett antal ytterligare byggnader i närliggande kvarter.