Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nationalekonomi

Välkommen till institutionen för nationalekonomi på Handelshögskolan. Vi har runt 20 medarbetare i fakulteten och 35 PhD-studenter i en aktiv forskningsmiljö.

Vi har en mycket aktiv forskningsmiljö där fakultetsmedlemmar regelbundet publicerar i ledande tidskrifter. Vår fakultet undervisar i kurser på alla utbildningsnivåer och institutionen anvarar för specialiseringarna i nationalekonomi på kandidat- och masternivå. Vår fakultet undervisar också i en stor del av kurserna i programmet Stokholm Doctoral Program in Economics, Econometrics and Finance.

kalender