Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Redovisning och finansiering

Redovisning är affärernas språk, det universiella medlet för att kommunicera inom eller mellan organisationer.

Syftet är beslutsfattande, men utan fakta som underbygger din tes kommer du inte långt. Redovisning som ämne täcker finansiella och beslutsfattarfrågor i alla faser av verksamheten. Att förstå redovisning kommer utan tvekan att öka din förmåga, men som alla andra språk behöver det studeras och underhållas. 

Mer information på engelska

Informationen om institutionen för redovsining och finansiering presenteras på engelska. Vänligen växla till den engelska versionen av hemsidan för att läsa vidare. 

Klicka här för att komma till den engelska sidan.

nyheter

kalender