Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Alumni

Handelshögskolan strävar efter att involvera alumner i verksamheten och efter att våra alumner bidrar samt drar nytta av varandra och av Handelshögskolan. Informationen på alumnisidorna presenteras på engelska.