Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nyheter

Nytt banksamarbete öppnar dörren för världsunik forskning om välbefinnande och välfärd

20 juni 2024
Hur främjar vi välmående, välfärd och lycka? Swedbank, Sveriges Sparbanker och Handelshögskolans Center for Wellbeing, Welfare and Happiness inleder nu ett samarbete för att öka kunskapen om vad som bygger välbefinnande och etablera nya, mänskligare perspektiv på ekonomi.

Intresset för entreprenörskap rusar på Handelshögskolan: Fler än 300 bolag genom inkubatorn

17 juni 2024
Med sina elva nyantagna bolag når SSE Business Lab idag en ny milstolpe: sedan starten har 307 bolag antagits. Av dessa har fler än en tredjedel blivit antagna bara under de senaste fyra åren.

Handelshögskolan inrättar ny professur med fokus på idrott – med mål att bli internationellt ledande

10 juni 2024
Handelshögskolan i Stockholm inrättar en ny professur med fokus på idrott och affärsverksamhet – den första i sitt slag i skolans historia. Den nya professuren möjliggörs av en donation från Malin och Stefan Linder och kommer att innehas av Martin Carlsson-Wall.

Lycka på schemat för alla nya Handelsstudenter

15 maj 2024
Handelshögskolan i Stockholm tar ett stort steg framåt för att främja välbefinnande och välmående bland sina studenter. Från och med höstterminen erbjuds alla nya kandidatstudenter en intensivkurs i lycka och välmående – en världsunik satsning i sitt slag.

Handelshögskolan breddar rekryteringen i Rosengård

25 april 2024
Med målet att inspirera ungdomar och bredda rekryteringen till högskola och näringsliv lanserar F1RST Handelshögskolan, i samarbete med det kommunala bostadsbolaget MKB en satsning på sommarskola i Rosengård – Summer Camp. Ungdomarna får både sommarjobb, förebilder och verktyg för att kunna bli framtidens ledare.

Paolo Sodini tilldelas ny professur i finans

16 april 2024
Handelshögskolan i Stockholm inrättar en ny finansprofessur, the 25th Anniversary Professor in Finance, som kommer att innehas av professor Paolo Sodini. Den nya professuren har möjliggjorts genom en donation från Anne Weidemanis Mägi och Joakim Weidemanis.

Totalförsvaret stärks genom samarbete mellan Försvarshögskolan, KTH och Handelshögskolan

15 april 2024
Samhällets krisberedskap vilar både på offentliga och privata aktörer – men privata företags skyldigheter och åtaganden är otydliga och beredskapen begränsad. Försvarshögskolan, KTH och Handelshögskolan i Stockholm inleder nu ett samarbete för att tydliggöra och utveckla näringslivets centrala roll som en del i totalförsvaret, förbättra samverkan mellan myndigheter och näringsliv, och stärka krisberedskapen i samhället.

Forskning vid Handelshögskolan blir mer tillgänglig genom ny portal

18 mars 2024
Handelshögskolan gör det nu enklare att hitta både forskning och forskare från skolan. Lanseringen av SSE Research Hub underlättar för både allmänhet, sakkunniga och medier att hitta viktig och samhällsnyttig information.

Handelshögskolans startupinkubator bäst i Europa enligt Financial Times

14 mars 2024
I Financial Times nylanserade rankning över Europas ledande startuphubbar hamnar SSE Business Lab etta i flera kategorier. Bland annat anses Handelshögskolans inkubator ha den mest framgångsrika portföljen av bolag bland samtliga innovationshubbar i Europa.

The Hamrin Foundation stärker Art Initiative vid Handelshögskolan i Stockholm med 10 miljoner kronor

07 mars 2024
The Hamrin Foundation har beslutat att stötta Art Initiative vid Handelshögskolan i Stockholm med 2,5 miljoner kronor årligen i fyra år.
1 2 3 4 5 Next