Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Vem gynnades av den sänkta bensinskatten i Sverige?

Mot bakgrund av de snabbt stigande bensin- och dieselpriserna under 2022 har ett antal europeiska länder sänkt bränsleskatterna, ofta i form av tidsbestämda skattelättnader. I denna policy brief analyserar SITE-forskarna Julius Andersson och Celina Tippmann skatteincidensen av den svenska skattesänkningen på bensin genom att jämföra prisutvecklingen på bensin i Sverige med den i Danmark, där bränsleskatten förblev oförändrad.

Mot bakgrund av de snabbt stigande bensin- och dieselpriserna under 2022 har ett antal europeiska länder sänkt bränsleskatterna, ofta i form av tidsbestämda skattelättnader. Sverige sänkte sin bränsleskattesats med 1,81 kronor (0,17 euro) per liter den 1 maj, varav 1,31 kronor är en tillfällig sänkning som löper ut i slutet av september. När skattesänkningen tillkännagavs kommenterade finansminister Mikael Damberg att:

Jag är pragmatisk, för mig är det viktigt att vi kan kompensera hushållen.
Mikael Damberg
(Davidsson och Nilsson, 2022)

Redan en månad efter förändringen av skatten steg dock pumppriset på bensin till en ny rekordnivå, vilket ger upphov till frågan om hur mycket av skattesänkningen som faktiskt har kommit konsumenterna till del. I denna policy brief analyserar vi skatteincidensen genom att jämföra prisutvecklingen på bensin i Sverige med den i Danmark, där bränsleskatten förblev oförändrad. Vi finner att skattesänkningen återspeglades fullt ut i konsumentpriset på bensin. Vi hävdar dock att spridningseffekter som driver upp bensinpriserna utanför Sverige sannolikt snedvrider vår beräkning. Med utgångspunkt i ekonomisk teori drar vi slutsatsen att vår uppskattning av genomslaget på bensinpriset måste korrigeras nedåt - vilket innebär att endast en del av skattesänkningen fördes vidare till de svenska konsumenterna.

Om FREE Network policy brief series

Forum for Research on Eastern Europe and Emerging Economies (FREE Network) är ett nätverk av akademiska experter kring ekonomiska frågor i Östeuropa och f.d. Sovjetunionen vid BEROC (Minsk), BICEPS (Riga), CEFIR (Moskva), CenEA (Szczecin), ISET-PI (Tbilisi), KEI in KSE (Kiev) och SITE (Stockholm).

FREE Network Policy Brief Series, som publiceras varje vecka, innehåller forskningsbaserade analyser av ekonomisk-politiska frågor som är relevanta för Östeuropa och tillväxtmarknader. De åsikter som uttrycks i policy briefings och andra publikationer är författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis FREE Network och dess forskningsinstitut.

Referens från citat: Davidsson, M., & Nilsson, O. (2022). ”Damberg öppen för ytterligare skattesänkning.” Svenska Dagbladet. 22 mars, 2022.

Foto: Deemerwha studio, Shutterstock.com

SITE Climate Energy Environment Natural resources Sustainability Economics Policy brief