Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Tillämpning av sanktioner och penningtvätt

Sanktioner blir ett allt viktigare verktyg för att utestänga autokratiska regimer från västerländska marknader, och behovet av en effektiv tillämpning av politiken för bekämpning av penningtvätt (AML) ökar. Det globala systemet för bekämpning av penningtvätt kommer att utgöra ryggraden när det gäller att upptäcka kringgående av sanktioner. Detta system har dock fått omfattande kritik för att vara ineffektivt. I denna rapport diskuterar forskarna Giancarlo Spagnolo och Theo Nyreröd problemen med det nuvarande systemet för bekämpning av penningtvätt och föreslår ett belöningssystem för visselblåsare för att möjliggöra beslag av tillgångar. Ett viktigt inslag i deras förslag är att det inte är beroende av AML-systemets effektivitet.

"Kringgående av sanktioner har många likheter med penningtvätt"

Före Rysslands invasion av Ukraina skrev vi en FREE Policy Brief där vi uttryckte vår oro över att det nuvarande systemet för bekämpning av penningtvätt inte kan hålla penningtvättare borta från det internationella finansiella systemet. I dokumentet drog vi slutsatsen att "den lätthet med vilken brottslingar har undvikit nuvarande upptäcktsmetoder bör ge anledning till oro för sanktionernas effektivitet". Frågan har nu fått förnyad uppmärksamhet eftersom de nuvarande sanktionerna mot Ryssland endast kommer att vara effektiva om det är svårt eller dyrt att kringgå dem. Kringgående av sanktioner har många likheter med penningtvätt, och metoderna för att upptäcka båda är mycket lika, vilket gör att det förslag som vi diskuterar i denna brief är tillämpligt på båda.

Även om en inledande chock på grund av oväntade sanktioner kan skapa störningar, kan förbjudna varor senare importeras/exporteras via tredjepartsförmedlare i länder som inte omfattas av sanktioner för att kringgå sanktionerna. Falska ursprungsmärkningar, felaktiga ursprungsintyg osv. kommer sannolikt att förekomma och kan vara mycket svåra att upptäcka. På samma sätt kan sanktionerade individers tillgångar byta ägare och tvättas genom skalbolag utan kända verkliga ägare.

I den här rapporten överväger vi ett sätt att förbättra efterlevnaden, vilket beskrivs i en nyligen publicerad artikel. Metoden bygger på det amerikanska programmet Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program som erbjuder upp till 5 miljoner dollar "för information som leder till beslag, kvarhållande eller förverkande av tillgångar som är kopplade till korruption i utländska regeringar".

Foto: DedMityay, Shutterstock.com

SITE Transition economies Crime International economics  International trade Legislation Politics Economics Policy brief