Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search
The staff of SSE

Östekonomiska Institutet (SITE)

SITE är ett ledande forsknings- och policycenter för ekonomisk utveckling Central- och Östeuropa med ett ursprung i frågor kopplade till övergången från planekonomi till marknadsekonomi i forna Sovjet Unionen med omgivning.

Nyheter

Event organiserad av SITE

SOCIALA MEDIER

Följ SITE på sociala medier för att få den allra senaste uppdateringen

  

SITE NYHETSBREV

SITE:s nyhetsbrev innehåller kommande evenemang, den senaste forskningen och policy analyser samt de viktigaste nyheterna.

Registrera dig här