Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Jesper Roine diskuterar varför ojämlikhet är viktigt

I den här intervjun belyser Jesper Roine, biträdande chef på SITE, orsakerna, yttringarna och sambanden mellan inkomst- och förmögenhetsojämlikhet, ämnen som behandlas i hans senaste bok "Därför är ojämlikheten viktig".

I den här intervjun fördjupar vi oss i den komplexa dynamiken och de långtgående konsekvenserna av ekonomisk ojämlikhet i vårt samhälle. Jesper Roine, biträdande chef på Östekonomiska Institutet (SITE), belyser i sin bok "Därför är ojämlikheten viktig" orsakerna, manifestationerna och intersektionerna av ojämlikhet i förmögenhet och ger djupgående insikter om dess inverkan på individer, samhällen och den övergripande samhällsstrukturen.

Jesper Roine, som har forskat och skrivit om den angelägna frågan om ekonomisk ojämlikhet sedan slutet av 1990-talet, lanserade sin nya bok "Därför är ojämlikheten viktig" den 21 augusti 2023. Genom Jespers expertis delar han med sig av en djupare förståelse för de olika faktorer som bidrar till ojämlikhet och hur vi ska förstå den senaste tidens utveckling. Boken utforskar konsekvenserna av ojämlikhet, hur det påverkar social rörlighet, möjligheter och övergripande ekonomisk stabilitet.

Jesper, berätta om din syn på ekonomisk ojämlikhet och varför du tycker att det är en viktig fråga?

I grund och botten handlar ekonomi om mänsklig välfärd. Det innebär att de (ekonomiska) värden vi skapar i samhället bör översättas till detta. Det borde vara uppenbart att social välfärd beror både på storleken på den totala summan och på fördelningen av denna summa.
Ur en mindre teoretisk synvinkel finns frågor om ojämlikhet också överallt i politiska debatter och diskussioner om policy. För att följa eller delta i dessa diskussioner är det viktigt att förstå vad som avses - ojämlikhet kan ha flera betydelser - vad som är sant när det gäller fakta, samt hur ojämlikhet uppstår och vilka effekter det kan ha på den framtida utvecklingen.

Finns det några missuppfattningar eller myter om ojämlikhet som du skulle vilja skingra?

Det finns många. En är att frågor om ojämlikhet alltid är normativa, och ännu värre, att de därför inte hör hemma i nationalekonomin eftersom de i slutändan handlar om värderingar snarare än "fakta". För det första är det naturligtvis möjligt att känna till fakta om fördelningen av ekonomiska resurser i samhället och hur de utvecklas. Sådana fakta är viktiga för alla typer av utvärderingar oavsett vilken normativ hållning man har. Men ekonomisk ojämlikhet påverkar också ekonomins funktionssätt på många sätt, både direkt genom marknader, men också indirekt genom politiska effekter.

Kan du berätta mer om de viktigaste faktorerna som bidrar till ojämlikhet i vårt samhälle baserat på din forskning om ojämlikhet?

Det finns flera kanaler, och jag diskuterar många i boken, men om jag ska nämna några viktiga faktorer som har haft inflytande under de senaste decennierna skulle en vara hur teknik och globalisering oproportionerligt har gynnat vissa typer av "färdigheter" framför andra och också förstorat de ekonomiska konsekvenserna av skillnader i dessa färdigheter. Ett annat exempel är den högre tillväxttakten i tillgångsvärden jämfört med den ekonomiska tillväxttakten. Detta har varit särskilt tydligt i Sverige där kvoten mellan privat förmögenhet och privat disponibel inkomst har ökat kraftigt.

Slutligen, varför ska man läsa din bok?

Boken är till för alla som vill förstå debatter och diskussioner om ekonomisk ojämlikhet i samhället, från frågor om global ojämlikhet hela vägen ner till detaljerade detaljer om den senaste utvecklingen i Sverige. Vad jag försöker göra är att ge en översikt över dessa olika nivåer och hur de hänger ihop, baserat både på empiri och på de teoretiska idéer som har lagts fram för att förklara vad vi observerar. Boken avslutas också med lite spekulationer om vad vi kan förvänta oss i framtiden om vi extrapolerar utifrån de olika teorierna. Om detta låter som intressanta frågeställningar så är detta en bok för dig.

Jesper Roines boklansering vid Handelshögskolan 22 augusti, 2023.

Foto: Peter Cederling

SITE Inequality Book News