Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Torbjörn Becker invald till en av de nya medlemmarna i IVA:s ekonomiavdelning

Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska Institutet (SITE), valdes till en av de nya medlemmarna i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) tillsammans med 38 andra framstående forskare och experter inom den privata och offentliga sektorn.

39 framstående forskare och experter inom den privata och offentliga sektorn har blivit nya medlemmar i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). En av dem är Torbjörn Becker, som har valts till en av de nya ledamöterna i IVA:s ekonomiavdelning.

Om Torbjörn Becker

Torbjörn Becker är sedan 2006 chef för Östekonomiska Institutet (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm och styrelseledamot i flera ekonomiska forskningsinstitut i Östeuropa, bland annat Kyiv School of Economics (KSE). Dessförinnan arbetade han i nio år vid Internationella valutafonden (IMF), där hans arbete var inriktat på internationell makro, ekonomiska kriser och frågor som rör det internationella finansiella systemet. Han har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har publicerats i ledande akademiska tidskrifter och bidragit till flera böcker och politiska rapporter med fokus på Ryssland och Östeuropa.

Publikationer och policy rapporter av Torbjörn Becker

(På engelska)

Kolla in FREE Network för att ta del av fler policy rapport inom andra ämnessområden: Anti-korruption, jämställdhetsfrågor inom det ekonomiska perspektivet, klimat- och energifrågor inom den ekonomiska sfären, m.m.

SITE Leadership Economics News