Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Jesper Roine förklarar sanktionernas effekt på den ryska ekonomin i Tv4 Nyhetsmorgon

Har EU:s sanktioner mot Ryssland, som infördes efter invasionen av Ukraina, varit ineffektiva? Jesper Roine, biträdande chef på Östekonomiska Institutet, ger en inblick i sanktionerna och den ryska ekonomin i TV4 Nyhetsmorgon.

Sedan invasionen av Ukraina har EU genomfört successiva upprepningar av allt strängare sanktioner mot Ryssland. Kritiker menar att dessa sanktioner har visat sig vara ineffektiva enligt de senaste siffrorna från Ryssland till Internationella valutafonden (IMF).

I denna intervju med Jesper Roine, biträdande chef för Östekonomiska Institutet (SITE), på Tv4 Nyhetsmorgon redogör han för sanktionernas inverkan på den ryska ekonomin.

(Se tidsstämpel: 04:07:49 - 04:15:02)

SITE Politics News