Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Har våld i hemmet ökat under pandemin?

Våld i nära relationer och särskilt det som drabbar kvinnor har ökat sedan coronapandemins utbrott. Arbetslöshet, permitteringar och hemmaarbete har bidragit till det som nu kallas skuggpandemin, enligt forskaren Maria Perrotta Berlin. Se presentationen från Utbildningsradion.

Våld mot kvinnor är det vanligaste formen av våld i hemmet. Medan barn och män också är offer för övergrepp av olika slag inom familjen, är våld som begås av män mot kvinnor i allmänhet den vanligaste formen av våld i hemmet. I den globala rapporten är en tredjedel av kvinnorna som någonsin har varit i ett förhållande menar att de har upplevt någon form av fysiskt eller sexuellt våld av sin partner. Sverige är tyvärr inget undantag från dessa mönster, trots jämställdhetskulturen, menar forskaren Maria Perrotta Berlin.

Se Maria Perrotta Berlins presentation från Utbildningsradion, se klippet här

SITE Crime Gender Inequality COVID-19 Equality Economics Policy brief