Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nyheter

Karin E Svensson, ICA, årets SSE MBA Corporate Partners-stipendiat

21 november 2019
Karin E Svensson, chef för ICA Sveriges CIO Office, mottar årets SSE MBA Corporate Partners stipendium. "Jag ser fram emot att fördjupa mig i entreprenörskap, innovation och management."

“FN:s agenda 2030: en utopisk utvecklingsplan för världen”

23 oktober 2019
FN:s globala mål för hållbar utveckling har kritiserats för att vara universella, ofokuserade, inkonsekventa och svåra att kvantifiera, genomföra och följa upp. Det föreligger också en potentiell konflikt mellan socioekonomisk utveckling och hållbar utveckling. Men det finns undantag, menar Professor Ranjula Bali Swain på Misum.

Ny forskning: Känslor kring klimatförändringen styr beteenden

15 oktober 2019
Hur förhåller sig svenska hushåll till klimatförändringen och hur ställer de sig till hållbara investeringar? Det undersöker Anders Anderson, Swedish House of Finance, och David Robinson, Duke University, i forskningsrapporten "Knowledge, Fears and Beliefs: Understanding Household Demand for Green Investments".

Handelshögskolan blir helt engelskspråkig

07 oktober 2019
Efter 110 år blir Handelshögskolan helt engelskspråkig. Från och med 2020 kommer det sista av våra elva program att öppnas för internationella studenter.

Passar en storlek alla?

30 september 2019
Digitaliseringen har förändrat detaljhandeln i grunden, inte minst i de många kontaktytorna med kunderna. En allmän syn är att det är bra med integrering mellan olika kontaktytor. Enligt Angelica Blom, forskare på Handelshögskolan, handlar det om att förstå och anpassa sig efter kundgruppen och shoppingsituationen.

En åldrande befolkning leder till lägre realräntor

23 september 2019
Åldrandet kan leda till en permanent och betydande sänkning av realräntorna i framtiden, och strukturella förändringar i form av tekniska framsteg får timlönen inom varusektorn att växa mer än inom tjänstesektorn. Det visar forskning av Andrea Papetti, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och ekonom på Europeiska centralbanken.

Equilab vinnare vid finalen av SPIN accelerator Sweden

01 juli 2019
Hur vi utför, konsumerar och bedömer idrott håller på att förändras. Det blev tydligt när Sveriges Olympiska Akademi samlade experter, startups och investerare på Handelshögskolan i Stockholm, för avslutningen av SPIN Accelerator Sweden.

EU-kommissionen utser Handelshögskolans nya allians CIVICA till Europauniversitet

28 juni 2019
CIVICA, den samhällsvetenskapliga allians som Handelshögskolan i Stockholm tillhör, har utsetts av Europeiska kommissionen till ett av de nya så kallade Europauniversiteten. Bland de 48 ansökningar som inkom har 17 Europauniversitet utsetts och fått finansiering, enligt ett tillkännagivande av Europeiska kommissionen den 26 juni. CIVICAs ansökan fick 92 poäng av 100 möjliga.

Nytt internationellt utbildningsprogram med fokus på gröna obligationer och hållbar finans – banker från tillväxtmarknader bjuds in till Stockholm

25 juni 2019
Handelshögskolan i Stockholm Executive Education lanserar The Green Bonds and Sustainable Finance Executive Program, ett internationellt utbildningsprogram med fokus på grön utlåning, gröna obligationer och hållbar finans. Innehållet är speciellt utformat för att stödja banker i tillväxtmarknader i deras omställning till hållbar finansiering, vilket är ett måste för att nå de globala miljö- och klimatmålen. Programmet bygger på ett internationellt samarbete mellan ett flertal världsledande finansiella institutioner. Det är initierat av Världsbankens International Finance Corporation (IFC) och utvecklat tillsammans med International Capital Market Association (ICMA).

Handelshögskolan rankas högst i internationaliseringsindex

29 maj 2019
Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers och KTH är Sveriges mest internationella lärosäten när Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, presenterar sitt årliga internationaliseringsindex.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer