Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Carl Bennet och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse finansierar professur i hållbarhetsutveckling

Carl Bennet och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse går samman för att stödja en ny professur vid Handelshögskolan i Stockholm. Detta gör det möjligt för den internationellt erkända forskaren Martina Björkman Nyqvist att fortsätta sin viktiga forskning om utvecklingsekonomi och barns hälsa och utbildning.
Hållbarhetsutveckling och fattigdomsbekämpning står högst på agendan för två av Sveriges främsta aktörer inom näringsliv och den ideella sektorn. År 2017 lanserade Carl Bennet och Marcus Wallenberg ett projekt vid namn Swedish Industry for Quality Education in India. Det var också så som de båda kom i kontakt med Martina Björkman Nyqvist, vars arbete de nu valt att stödja genom att etablera Carl Bennet och Marianne och Marcus Wallenbergs professur i ekonomi. Martina Björkman Nyqvist blir innehavare av professuren.

– Att förbättra levnadsförhållanden, hälsa och utbildning för människor världen över är en enorm utmaning. Vi vet av erfarenhet, inte minst från Martina Björkman Nyqvists arbete, att dessa insatser måste vara evidensbaserade. Vi är glada att kunna stödja den viktiga forskning som bedrivs på Handelshögskolan, säger Carl Bennet.

Professur med fokus på fattigdomsminskning

Fattigdomsbekämpning är central för Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling – men de svårvunna framstegen har vänts till bakslag i och med covid-pandemin. Stigande inflation och kriget i Ukraina har förvärrat situationen ytterligare. En stor utmaning för både internationellt bistånd och insatser på lokal nivå är effektivitet. Hur vet vi vad som fungerar i praktiken så vi kan lägga våra pengar och vår energi där det är större chans att de ger positiva resultat?

Martina Björkman Nyqvist forskar om vilka program och insatser som faktiskt gör skillnad för integration, utbildning och hälsa. Med en Nobelprisvinnande metod – randomiserade kontrollerade studier – utvärderar hon program för social inkludering som Kompis Sverige, så väl som utbildnings- och hälsoprogram i Indien och ett antal afrikanska länder.

– Att två av Sveriges främsta ledare väljer att stödja en professur med fokus på fattigdomsminskning visar att det svenska samhället tar långsiktig social hållbarhet på allvar. Jag är väldigt hedrad av den tillit som detta innebär och kommer att fortsätta bidra till området utvecklingsekonomi med rigorösa utvärderingar av program med syfte att bekämpa fattigdom i de fattigaste delarna av världen, säger Martina Björkman Nyqvist.

Mobiliserar krafter

Göran Sandberg, vd för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse tillägger:

– Det finns en styrka i att kombinera näringsliv, ideell sektor och akademi. I och med att vi är verksamma inom olika sektorer så bidrar vi också med olika erfarenheter och kompetenser. När det handlar om en global utmaning måste vi mobilisera alla krafter för att göra framsteg.

Martina Björkman-Nyqvist leder forskningscentret MISUM – Mistra Center for Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon är också affilierad med Jameel-Poverty Action Lab (J-Pal), som grundades av Nobelpristagarna Esther Duflo och Abhijit Bannerjee.

Om Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett Executive Format MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

SSE Dept. of Economics Misum Health Development Inequality Education Social economics Sustainability Economics News Press release