Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Unik satsning för ökad mångfald i näringslivet

Talang finns överallt, men det gör inte möjligheter. Med satsningen F1RST ska Daniel Sachs Foundation och Handelshögskolan i Stockholm tillsammans med flera tunga aktörer i näringslivet öka mångfalden på ekonomiutbildningar och i näringslivet.

F1RST är ett unikt samarbete mellan högre utbildning, näringsliv och civilsamhälle med målet att matcha talanger med möjligheter och skapa nya karriärvägar för ungdomar med erfarenheter och bakgrunder som är underrepresenterade i näringslivets ledarskikt. Genom stöd, nätverk och inspirerande aktiviteter hjälper F1RST fler unga från studieovana miljöer att ta sina första steg på vägen mot en framgångsrik karriär i näringslivet och inte minst finansbranschen.

– Jag minns själv hur det var att växa upp, med stora ambitioner men med utan förebilder och utan personligt nätverk. Vägen framåt blir både brokigare och snårigare. Det är otroligt att se vilken inspiration och vilken skillnad vi kan göra för våra yngre talanger i samhället när vi sluter upp; akademi, samhälle, skolor och näringsliv, vilket är unikt. I grund och botten handlar det om människor och att skapa meningsfulla möten som inspirerar, säger Sabinor Haas Lönnroth, programansvarig för F1RST.

Unika kontakter inom näringslivet

F1RST erbjuder bland annat deltagarna ett kostnadsfritt talangnätverk med unika kontakter inom finansbranschen, såväl som på Handelshögskolan, KTH och Stockholms universitet. Genom möten med studenter och förebilder i näringslivet ger F1RST förståelse och inspiration för framtida karriärmöjligheter. Deltagarna kommer även att få praktisk hjälp med hur de ansöker till högre utbildning, bygger nätverk och i slutändan hur man söker jobb. I nära samarbete med civilsamhället kommer deltagarna också att få möjligheten att delta i workshops med olika teman som rör exempelvis självledarskap och nätverkande.

Bakom initiativet står Daniel Sachs Foundation och Handelshögskolan i Stockholm.

– För oss är F1RST ett viktigt steg mot ett samhälle som tar vara på alla människors fulla potential. Vi är glada att kunna göra detta i ett unikt samarbete mellan utbildning, finansbransch och civilsamhälle, säger Paul Alarcon, generalsekreterare för Daniel Sachs Foundation.

Ökar motivationen och möjligheterna

En bred uppslutning av företag i finanssektorn har stöttat initiativet från start: SEB, Triton, EY, Klarna, EQT, Swedbank, Nordea, Goldman Sachs, Kinnevik, P Capital Partners, samt af Jochnick Foundation.

– Vi bidrar till ett mer dynamiskt näringsliv genom att bredda rekryteringen till Handelshögskolan i Stockholm och andra högskolor och universitet som utbildar framtidens ledare. För näringslivet är detta initiativ särskilt viktigt för att tidigt kunna attrahera framtidens talanger. Vi vet att en ökad mångfald leder till ett mer fasettrikt, intressant och konkurrenskraftigt näringsliv. Att bidra till ett arbetsliv som speglar samhället ser vi som exceptionellt stimulerande och meningsfullt, säger Handelshögskolans rektor Lars Strannegård.

Intresset bland högstadie- och gymnasieskolor har också varit stort. I inledningsfasen handlar det om fem pilotskolor med närmare 300 elever som får chansen att delta. Målet är att successivt skala upp F1RST efter pilotfasen.

– Vi ser F1RST som en stor chans att öka motivationen och möjligheterna för våra elever att nå högre studier. Förutom ökad förståelse, insikt och inspiration till vad det finns för utbud när det gäller högre studier, så är även förhoppningen att det på sikt ska öka förutsättningarna för våra elever att skapa ett nätverk i arbetslivet som de annars inte hade haft samma möjligheter till, säger Camilla Tenggren, biträdande rektor på Västerholmsskolan.

För mer information, kontakta gärna:

Sabinor Haas Lönnroth
Programansvarig F1RST
Tel:
 0707-30 69 55
Email:
sabinor.haas.lonnroth@hhs.se

Om Daniel Sachs Foundation

Daniel Sachs Foundation verkar för ett öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle genom att utveckla projekt och organisationer med systemförändrande potential i gränslandet mellan civilsamhälle, offentliga institutioner och näringsliv. Stiftelsen grundades 2010 och arbetar idag internationellt genom initiativ som Apolitical Academy, Multitudes och Höj Rösten.

Om Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

SSE Student Recruitment Inequality Education Equality Leadership News Press release