Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Katarina Martinson donerar till ny finansprofessur på Handelshögskolan

Professor Mariassunta Giannetti blir innehavare av Katarina Martinsons professur i finans vid Handelshögskolan i Stockholm. Professuren möjliggörs tack vare en donation från Katarina Martinson som därmed säkrar att Sverige och Handelshögskolan får möjlighet att behålla en av finansforskningens ledande professorer.

Professor Mariassunta Giannetti är en av finansforskningens stora stjärnor och en ledande expert inom bolagsstyrning och finansiering av företag. Hennes forskning fokuserar närmare på hur både formella strukturer, som lagar och regler, och informella strukturer, som kultur och sociala normer, påverkar bolagsfinansiering, investerares beteende och ekonomisk och finansiell integration. På en alltmer internationell marknad är Mariassunta Giannettis forskning central inte bara för Sveriges konkurrenskraft, utan också för att stärka Sveriges roll inom europeiskt beslutsfattande.

Med sin forskning stöttar Mariassunta Giannetti flera tunga institutioner för finans- och ekonomistyrning och beslutsfattande i Europa, däribland Centre for Economic Policy Research (CEPR), European Corporate Governance Institute och den Europeiska Centralbanken.

– Jag har alltid varit intresserad av att studera hur en minskning av friktioner och fragmentering av finansmarknader kan stärka EU:s funktionsduglighet. Som innehavare av den här professuren tror jag att jag kommer att bidra till funktionsdugligare marknader inom EU, säger Mariassunta Giannetti.

Stärker svenskt näringsliv

Handelsalumnen Katarina Martinson vill bidra aktivt till att stärka svenskt näringsliv och Sveriges roll inom forskning och finans, både på ett nationellt och ett internationellt plan. Hon har därför valt att finansiera den nya professuren vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Handelshögskolan i Stockholm utbildar många av Sveriges framtida ledare, både inom näringslivet och i viktiga samhällsfunktioner. Då krävs det att både undervisning och forskning kan fortsätta hålla världsklass. Inom finansforskningen är Handelshögskolan extra långt framme, och är bland de främsta i Europa. Jag är glad att kunna bidra till att behålla Mariassunta Giannettis viktiga kompetens i Sverige, säger Katarina Martinson.

Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm, understryker vikten av donationer som denna.

– Om Sverige och Handelshögskolan ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga behöver vi mer mångfald inom akademin, inte minst på professorsnivå. Vi är djupt tacksamma över Katarina Martinsons engagemang för kvalitet inom forskning och högre utbildning. Donationer som denna är avgörande för att kunna upprätthålla en hög standard inom finansforskning och -undervisning, och därigenom stärka Sveriges konkurrenskraft internationellt.

För mer information, kontakta gärna:

Hanna Flodmark
Director of communications and marketing, Handelshögskolan
Email: Hanna.flodmark@hhs.se
Tel: 070-689 90 15

SSE Dept. of Finance GAPP News Press release