Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nytt banksamarbete öppnar dörren för världsunik forskning om välbefinnande och välfärd

Hur främjar vi välmående, välfärd och lycka? Swedbank, Sveriges Sparbanker och Handelshögskolans Center for Wellbeing, Welfare and Happiness inleder nu ett samarbete för att öka kunskapen om vad som bygger välbefinnande och etablera nya, mänskligare perspektiv på ekonomi.

Lycka är en nyckelfråga för ett motståndskraftigt samhälle och ett konkurrenskraftigt Sverige – något som är särskilt viktigt i tider av högre osäkerhet. Därför lanserade Handelshögskolan i Stockholm i höstas Center for Wellbeing, Welfare and Happiness, under ledning av den välkände forskaren och folkbildaren Micael Dahlen, som samtidigt blev Sveriges och världens första professor i lycka.

Handelshögskolans nya Center for Wellbeing, Welfare and Happiness samlar ledande experter och forskare från hela världen för att tillsammans med regeringen, näringslivet och samhället skapa förutsättningar för en bättre framtid. Målet är göra Sverige till ett världsledande kunskapscenter med fokus på att främja välbefinnande och bidra till ett välmående samhälle.

Möjliggör unik forskning

Nu inleder Swedbank, Sparbankerna och Handelshögskolan i Stockholm ett samarbete som öppnar för nya möjligheter att bedriva banbrytande och världsunik forskning. Avtalet sträcker sig över tio år och förhoppningen är att skapa bättre förståelse för vilka faktorer som främjar välbefinnande genom livets upp- och nedgångar. 

– Vi vill kartlägga hur både yttre och inre förändringar påverkar individers lycka, välbefinnande och välfärd över tid. Både förändringar i omvärlden, som konjunkturer, pandemi och geopolitiska spänningar, och på det personliga planet, som när man byter jobb, flyttar, eller en familjemedlem blir sjuk. Där kan bankerna ge oss unika insikter, säger Micael Dahlen.

Satsningen är en del i ett större folkbildningsarbete som Swedbank och Sparbankerna driver sedan många år.

– Det finns en koppling mellan finansiell hälsa och hur vi människor mår i stort. Swedbank arbetar på bred front för att fler ska bli finansiellt hälsosamma, med en ekonomi i balans och den kunskap som behövs för att känna sig ekonomiskt trygg och fri. Med vår medverkan vill vi bidra till att öka kunskapen om vad som får oss människor att må bra, säger Tomas Hedberg, vice vd och vice koncernchef, Swedbank.

Mikael Bohman, ordförande för Sparbanken Västra Mälardalen, tillägger:

– Vi delar Handelshögskolans värderingar och mål att genom kunskap åstadkomma ett välmående samhälle. Sedan starten 1820 har vi på Sparbankerna arbetat för att göra livet bättre för alla människor, genom kunskap inom privatekonomi men även genom att stötta det lokala samhället med fokus på barn, ungdomar, idrott, kultur, företagande och forskning. Samarbetet som nu inleds med Handelshögskolan är helt i linje med Sparbanksidén.

Sedan starten i höstas har Center for Wellbeing, Welfare and Happiness inlett en rad forskningsprojekt, initiativ och samarbeten, både på hemmaplan och nationellt. Inte minst omfattar forskningen också högskolan själv. Från och med augusti 2024, kommer alla nya kandidatstudenter på Handelshögskolan att få gå en intensivkurs i lycka och välmående. Till grund för kursen ligger högskolans mest populära valbara kurs, med fokus på lycka och välmående, som hålls av Micael Dahlen. Studenternas lycka kommer också att mätas under studietiden, med start i samband med intensivkursen. Under våren sjösattes även ett projekt för att mäta Handelsalumnernas lycka, med målet att bättre förstå hur karriär- och livsval påverkar alumnernas upplevda känsla av välmående.

För mer information, vänligen kontakta:

Micael Dahlen 
Professor of Wellbeing, Welfare and Happiness
Center for Wellbeing, Welfare and Happiness, Handelshögskolan i Stockholm
Email: micael.dahlen@hhs.se

Ylva Mossing
Content and Media Relations Manager
Handelshögskolan i Stockholm
Email: ylva.mossing@hhs.se
Tel: 0730 97 26 16

Charlotte Nilsson
Presskommunikatör, Swedbank
Email: charlotte.nilsson@swedbank.se
Tel: 0765 34 66 12

Hanne Konradsson
Kommunikations- och marknadschef
Sparbankernas Riksförbund
Email: hanne.konradsson@sparbankerna.se
Tel: 0765 41 12 01

Om Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.​

Mer information om Handelshögskolan i Stockholm, samt alla våra pressmeddelanden, hittar du på hhs.se.

Om Swedbank

Swedbank gör det möjligt för de många människorna och företagen att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 550 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se  

Om Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 57 Sparbanker och 25 Sparbanksstiftelser. Med cirka 180 kontor från Kiruna i norr till Ystad i söder står Sveriges Sparbankerna för en stor del av den finansiella infrastrukturen utanför storstäderna. Sparbankerna har 2 miljoner privat- och företagskunder och Sveriges nöjdaste bankkunder, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Sparbanksidén från 1820, som bygger på hållbarhet, samhällsengagemang och att ge tillbaka till det lokala samhället, är grunden för vår nutid och framtid. 2023 delade Sveriges Sparbanker ut mer än 700 miljoner kronor med fokus bland annat på barn, ungdomar, föreningar, kultur och forskning. Läs mer på www.sparbankerna.se

SSE CWWH Health Sustainability Economics Happiness Wellbeing News Press release