Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan lanserar nytt forskningscenter och professur med fokus på lycka

Lycka är en tillgång för både individ, organisation och samhälle. Nu lanserar Handelshögskolan i Stockholm Center for Wellbeing, Welfare and Happiness – ett nytt forskningscenter med ett tydligt mål: att göra Sverige till ett världsledande kunskapscenter med fokus på att främja välbefinnande och bidra till ett välmående samhälle. Handelshögskolan är dessutom först i världen med att inrätta en ny professur med särskilt fokus på lycka, välbefinnande och välfärd.

Individer med högre självupplevd lycka lever längre, blir sjuka mer sällan och är mer produktiva. Genom hälsofrämjande arbete och förbättrad livskvalitet hos befolkningen vinner både individen, företagen och samhället. Handelshögskolans nya Center for Wellbeing, Welfare and Happiness samlar ledande experter och forskare från hela världen för att tillsammans med regeringen, näringslivet och samhället skapa förutsättningar för en bättre framtid.

Forskningen vid det nya centret kommer å ena sidan att handla om förutsättningarna för ett gott liv: Hur vi kan få så hög livskvalitet som möjligt och få ut det mesta av våra liv både mentalt och fysiskt? Vad får olika människor att må bra och vilka effekter får det? Det kan handla om hur vi använder vår tid, hur vi arbetar, vad som motiverar oss, eller samhällsförändringar. Å andra sidan vill forskningen titta närmare på vad som bidrar till en god ekonomi: Hur bidrar företag och samhälle till människors välfärd? Vad är egentligen välfärd, och vilken effekt får olika samhällsinsatser, prioriteringar och sätt att organisera företag?

Lycka som tillgång

Forskning på dessa viktiga områden är också en viktig faktor i att vända den globala ökningen av psykisk ohälsa. För den svenska staten landade notan för sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa på 32,6 miljarder kronor förra året. Globalt handlar det om biljontals amerikanska dollar årligen, för att inte tala om försämrad livskvalitet och miljontals förlorade levnadsår. Att hitta lösningar på problemen och främja välbefinnande som en central del av vår samhällsstruktur kommer att innebära betydande vinster både för individer, organisationer och samhället i stort.

– Lycka är en nyckelfråga för ett motståndskraftigt samhälle och ett konkurrenskraftigt Sverige. Denna satsning är inte bara en betydande milstolpe för Handelshögskolan, utan också ett kraftfullt åtagande för vår gemensamma framtid, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Unik professur med fokus på lycka

Forskningscentret kommer att ledas av den välkände lyckoforskaren Micael Dahlen. Han är också innehavare av en helt unik ny professur som inrättats i samband med lanseringen av centret. Professuren är den första någonsin att ha en specifik inriktning på välmående, välfärd och lycka. Centret kommer även att bjuda in världsledande thought leaders och forskare till Stockholm för att tillsammans skapa lösningar för de utmaningar vi står inför. Detta utbyte av internationell expertis kommer att bidra till att bredda perspektiven och stärka forskningssamarbetet.

– Jag ser fram emot att på flera sätt verka för att vi ska bli mer välmående både som individer och som samhälle. Det är ju ekonomi när den är som viktigast och riktigast, säger Micael Dahlen.

Forskningscenter för lycka

Center for Wellbeing, Welfare and Happiness strävar efter att bygga en närmare koppling mellan forskning, beslutsfattande och praktik. Målet är att forskningen ska bidra till en grund för framtidens politiska beslutsfattande, vägleda företag i vilka hälsofrämjande åtgärder kan öka både produktivitet och lönsamhet, stötta och hjälpa fackförbund, och inte minst tillgängliggöra viktig forskning för allmänheten.

Socialminister Jakob Forssmed välkomnar Handelshögskolans nya satsning.

– Det är mycket välkommet med initiativ som forskar på vad som ger välbefinnande och psykisk hälsa. Genom samarbete mellan forskning, beslutsfattande och praktik ökar förutsättningarna för att forma en bättre framtid för människor och främja psykisk hälsa, säger Jakob Forssmed.

Centrets inrättande möjliggörs genom donationer och stöd från Sebastian Knutsson och Malin Ströman, Christian Kinch, ett urval av Sparbankerna, The Inner Foundation, Lars-Olof Mattssons stiftelse samt Stefan Krook.

För mer information, vänligen kontakta:

Hanna Flodmark
Director Communications and Marketing
Email: hanna.flodmark@hhs.se
Tel: 0706 89 90 15

Ylva Mossing
Content and Media Relations Manager
Email: ylva.mossing@hhs.se
Phone: 0730 97 26 16

Micael Dahlen
Professor of Wellbeing, Welfare, and Happiness
Email: micael.dahlen@hhs.se
Tel: 070 115 65 02 (enbart sms)

Lars Strannegård
Rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Email: lars.strannegard@hhs.se
Phone: 08-736 90 12

SSE CWWH Health Economics News Press release