Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny forskningssatsning ska möta framtidens samhällsutmaningar

Samhället står inför stora och komplexa utmaningar som energiförsörjningen, klimatförändringarna och integrationen. För att hitta lösningar krävs gränsöverskridande samarbete mellan privat och offentlig sektor.För att möta efterfrågan på ny kunskap lanserar Handelshögskolan i Stockholm (HHS) nu en ny forskningshub – House of Governance and Public Policy (GaPP).

Trots att Sverige är ett litet land utmärker vi oss internationellt på många plan. Den svenska modellen, jämställdheten, innovationskraften och välfärdssamhället är något som vi kunnat vara stolta över. Men med stora globala utmaningar och snabba förändringar har modellen satts på prov.

Allt oftare uppstår glapp mellan samhällets offentliga och privata aktörer. I kritiska situationer ställs dessutom krav på både stabilitet och snabbrörlighet hos etablerade organisationer. Efterfrågan på aktuell kunskap kring organisering och styrning av verksamheter är därför stor.

Unik forskningshub ska minska glappet

Handelshögskolan vill fylla kunskapsglappet och lanserar därför en helt ny forskningshub, House of Governance and Public Policy (GaPP).

– Denna unika satsning är Handelshögskolans sätt att bidra till en bättre och stabilare grund för ett framtida svenskt samhällsbygge. Vi behöver minska glappet mellan det privata och offentliga och säkerställa att beslutsfattare har tillgång till rätt kunskap och forskning när de fattar beslut om vilken väg vårt samhälle ska ta framöver, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Satsningen är ett viktigt steg i Handelshögskolans utveckling mot ett bredare samhällsengagemang. House of GAPP ska aktivt bidra till relevant forskning och ännu bättre rustade beslutsfattare.

– Hubben samlar forskning, utbildning och samverkan kring styrning, utvärdering och ledarskap i privat och offentlig sektor under ett och samma metaforiska tak, säger Karl Wennberg, professor på Handelshögskolan och ansvarig för House of GaPP. 

Fyra forskningscenter under ett tak

Vid lanseringen omfattar House of GaPP fyra forskningscenter: Center for Educational Leadership and Excellence, Center for Statecraft and Strategic Communication, Center for Municipality Governance samt det nya tvärvetenskapliga forskningscentret Karl-Adam Bonnier Center for Governance.

Utvecklingen av House of GaPP och Karl-Adam Bonnier Center of Governance har möjliggjorts genom finansiering från Karl-Adam Bonniers Stiftelse.

För mer information, kontakta gärna: 

Karl Wennberg
Professor, ansvarig för House of GaPP
Tel: 070-510 53 66
Mail: karl.wennberg@hhs.se

Lars Strannegård
Rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 9012
Mail: lars.strannegard@hhs.se

Om Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

Om Karl-Adam Bonniers Stiftelse

Karl-Adam Bonniers Stiftelse är en oberoende och opolitisk aktör som långsiktigt främjar näringslivets utveckling i Sverige. Sedan 1986 stödjer stiftelsen forskning och utbildning inom företagsekonomi och företagsjuridik.

 

 

SSE GAPP