Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Art Initiative inspirerar företagsledaren Lovisa

Under ett samtal med rektor Lars Strannegård där de upptäckte sin gemensamma syn på kunskap och lärande fick företagsledaren och alumnen Lovisa Hamrin höra om SSE Art Initiative. Nu har hon beslutat att investera i konstprojektet, ett initiativ som passar hennes personliga engagemang.

Företagsledaren Lovisa Hamrin tog examen från Handelshögskolan i Stockholm 1997, några år senare tog hon över familjeföretaget Herenco. Herenco är ett oberoende och familjedrivet ägarbolag som genom förvärv skapar, utvecklar och förädlar företag och varumärken, främst i trakten kring Jönköping där huvudkontoret ligger. Bolaget har funnits i familjen i 150 år och är verksamt inom bland annat förpackningsindustrin. Lovisa är numera ägare och ordförande för Herenco Holding samt ordförande för the Hamrin Foundation.

Att driva ett företag som funnits inom familjen i flera generationer är tudelat tycker Lovisa.

- I ena vågskålen ligger ansvaret för ett arv, för medarbetare och för att säkerställa bolagets framtidskapital. I den andra skålen frihet att skapa och följa sin egen väg framåt; nyfikenheten på det ogjorda, nyfikenheten på det möjliga. Viljan att ta risker och modet att misslyckas. Och även glädjen över att se människor och verksamhet gå framåt, lyckas och bli framgångsrik. Men man är liksom aldrig färdig, och det är både inspirerande och betungande, säger Lovisa.

Art Initiative på SSE

Syftet med satsningen Art Initiative är att bädda in konst den akademiska miljön på SSE för att göra skolan ännu mer kunskapsintensiv. Främst genom arbete med den permanenta samlingen, visningar av videobaserad konst och utställningar av samtida konstnärer, men också genom art talks och workshops som uppmuntrar studenterna till skapande och kreativt tänkande. Art Initiative har också ett nära samarbete med studentkårens konstgrupp Art Division. Att skapa möten mellan akademi, industri och offentlig sektor är ett av Hamrin Foundations mål. Ett sådant möte visar sig bland annat i investeringen i Art Initiative, som leds av Tinni Ernsjöö Rappe och forskaren Pierre Guillet de Monthoux.

I sin kontakt med Handelshögskolans rektor Lars Strannegård och Pierre Guillet de Monthoux som varit med och byggt upp Art Initiative, har Lovisa blivit berörd av det djupa personliga engagemanget bakom initiativet och de spännande samtalen hon kunnat föra. Att Lars fört in mer humaniora och kreativitet som tonsättare av utbildningsagendan ser hon som viktigt.

- Art Initiative är en tillgång inte bara för SSE utan också för de intressenter - där vi är en - som väljer att investera i projektet, och därmed får tillgång till ett idéflöde och nätverk av spännande människor. Så för mig är detta ett sätt att framtidssäkra relevans, som människa och som företag, säger hon.

Bred bildningsbas för att lösa samhällsproblem

Lovisa anser att med en bredare bildningsbas så tacklar man komplexa problem annorlunda. Det är viktigt med tanke på att många studenter kommer att få samhällsutmaningar att lösa i sina framtida roller som ledande företagare och ledande tjänstemän i det offentliga. Hon ser kraften i konst som en metod, och gör kopplingar till företagande. Av estetik får man energi som ger en lust att göra saker och företa sig något, vilket är en stark drivkraft till företagande menar hon.

- Jag förstår först efteråt hur viktigt ett motiv eller en sång egentligen varit för mig. Det jag finner så enormt attraktivt och tilldragande, är den absoluta friheten att aldrig låta sig definieras av något annat än sig själv. För mig står konst för absolut frihet från allt, den kräver ingenting av mig och min relation till den är 110% kärleksbaserad, säger Lovisa.

Hon ser inte sitt bidrag till Art Initiative som en donation i egentlig mening.

- Jag tycker att innebörden av ordet donation känns gammaldags, jag anser snarare att jag gör en investering i framtida kompetens. Och i och med det har jag förhoppningen om att den här kompetensen en dag ska komma mig och andra företag till godo. Jag är en nyfiken samhällsmedborgare med förmånen att kunna påverka vår gemensamma riktning och utveckling främst genom de bolag vi äger och är engagerade i, men också genom andra metoder och sammanhang – och Art Initiative är ett sådant sammanhang. Jag kände direkt att jag tror på det här, och då känns det givande och kul att kunna stötta Lars Strannegård på den här bildningsresan, avslutar Lovisa.

SSE