Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse möjliggör renovering av Handelshögskolan

Ett sekel av historia och hyllad arkitektur möter samtida konst och framtidens teknik: Handelshögskolans historiska lokaler ska renoveras och byggas om, tack vare en generös donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Studietiden handlar inte bara om böcker och tentor, utan i lika stora delar om upplevelserna på vägen. En bra studiemiljö ska erbjuda utrymme för ro och reflektion men också kunna utmana tanken, stimulera sinnet och skapa möjligheter till nya sorters möten. Att Handelshögskolans lokaler nu kan renoveras och moderniseras innebär därför ett stort lyft för såväl framtida studenter och anställda som för besökare. Ett sekel av historia och hyllad arkitektur möter här samtida konst och framtidens teknik. Målet är att skapa en plats att trivas på – en plats att längta till.

– Vi har ett ansvar för att vårda denna fantastiska byggnad och återställa den till dess forna glans samtidigt som vi utvecklar en modern och stimulerande miljö, säger Karin Elg, Facilities Director på Handelshögskolan i Stockholm.

Levande miljö

Tack vare ett generöst bidrag på 130 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska insidan av Handelshögskolans huvudbyggnad på Sveavägen 65 nu genomgå ett rejält ansiktslyft. Atriet kommer att få fler och mer varierade sittplatser som bättre lämpar sig för både studier, konstuställningar, konserter och sociala sammanhang. Belysningen kommer att bli bättre anpassad efter de nya behoven, ett nytt café ersätter det gamla och en växtvägg ska göra både miljö och luft mer behaglig och levande för dess besökare.

Handelshögskolans ikoniska aula kommer i sin tur att varsamt restaureras.

– Handelshögskolans aula är en viktig del av högskolans identitet och har både ett symboliskt och historiskt värde, samtidigt som den är vår mest använda lokal. Den är på många sätt högskolans ansikte utåt och här sker mötet mellan näringsliv, studenter, forskare och internationella gäster. För att möta framtidens behov uppdateras tekniken i aulan samtidigt som lokalen restaureras och moderniseras, säger Karin Elg.

Biblioteket rustas upp

Även biblioteket kommer att få en välbehövlig upprustning. Biblioteket är en av de delar av Handelshögskolan som är öppen för allmänheten, dit arkitekturintresserade gärna beger sig för att beundra arkitekten Ivar Tengboms design. Renoveringen kommer att göra det möjligt att förbättra akustiken samt återställa originaldetaljer och ytskikt, samtidigt som framtidens krav på teknik och funktionalitet varsamt kan inkorporeras.

I takt med att renoveringen framskrider kommer lokalerna att fortsätta att tillgänglighetsanpassas för att möta kraven på en inkluderande högskola för alla, oavsett funktionsvariation.

Den första etappen av renoveringen – upprustningen av atriet – kommer att påbörjas till sommaren 2022. Under sommaren 2023 sker upprustningen av Aulan och KAW-centret och 2024 följer renoveringen av biblioteket och Peter Wallenberg-salen.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Elg
Facilities Director
Email: Karin.elg@hhs.se
Telefon: 070 662 20 11

SSE Education Press release