Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan inför nytt behörighetskrav som komplement till betyg

Handelshögskolan i Stockholm ändrar nu sina behörighetskrav. Den som vill ha en chans att antas till något av kandidatprogrammen måste till antagningen 2025 ha gjort högskoleprovet med minst 1,25 i provresultat.  

Foto: Eva Dalin, UHR

Betygsinflation och det som ofta kallas glädjebetyg är vanligt på vissa svenska gymnasieskolor. Detta lyftes fram i Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning ”Rektorers arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan” 2023. Handelshögskolan i Stockholm vill säkerställa en mer rättvis bedömning av de sökande genom att titta på fler parametrar än enbart gymnasiebetyg och därmed försäkra sig om att studenter med tillräckliga faktiska kunskaper blir antagna. Därför införs nu ett krav på att ha gjort högskoleprovet med ett provresultat på minst 1,25 (av max 2,0). De senaste fyra provomgångarna har 14,2% av de som tagit provet fått resultat över 1.25. 

Behörighetskravet gäller oavsett vilken gymnasieskola den sökande gått på och oavsett vilket gymnasieprogram den sökande har gått. Behörighetskravet gäller också oavsett om man ansöker enbart via betyg eller via våra alternativa sökvägar särskilda meriter och alternativt urval. Kvoten Högskoleprov finns kvar som sökväg, där man som vanligt konkurrerar med sitt högskoleprovsresultat. Behörighetskravet gäller inte internationella sökande, som i stället måste göra något av testen SAT eller ACT. 

– Glädjebetyg från gymnasieskolor är ett omfattande problem, något vi uppmärksammade i våras. Då vi inte fullt ut litar på betygen vill vi ”kontrollbesiktiga” dem och har under ett antal månader utvärderat olika handlingsalternativ. Vi har landat i att använda oss av det nationella, beprövade, systemet. Att konstruera egna prov är komplicerat, kostsamt och resurskrävande, både på grund av det mycket höga söktrycket till Handelshögskolan och rättviseaspekten. Vi hoppas nu mycket på denna lösning både för lärosätet och studenterna, säger Handelshögskolans rektor, Lars Strannegård.

De nya behörighetskraven börjar gälla för sökande till höstterminen 2025. Detta gäller alltså inte sökande till höstterminen 2024, som ansöker nu i vår. 

Fakta om högskoleprovet

Högskoleprovet kan skrivas en gång på hösten och en gång på våren. Hösten 2024 är provdatumet 20 oktober och anmälningsperioden är 13–20 augusti. Provdatum för våren 2025 är inte satt ännu men anmälan för detta prov är vanligtvis i januari samma år. 

För mer information, vänligen kontakta:

Hanna Flodmark
Director Communications and Marketing
Tel: 070-689 90 15
Email: hanna.flodmark@hhs.se

Om Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.​

Presskontakt

Ylva Mossing
Content and Media Relations Manager
Email: ylva.mossing@hhs.se
Telefon: +46 730 97 26 16

Mer information om Handelshögskolan i Stockholm hittar du på hhs.se.

SSE Admissions Student Recruitment Program Marketing Education News Press release