Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ansök via Särskilda Meriter

Många av våra bästa studenter har under gymnasietiden, eller precis efteråt, utmärkt sig genom stora framgångar inom sitt intresseområde. Det kan vara svårt att samtidigt få de höga betyg som krävs för att komma in på Handelshögskolan. Vi vet att de här studenterna har med sig värdefulla kunskaper och egenskaper till Handelshögskolan och till arbetslivet. Därför har vi tagit fram urvalsgruppen Särskilda Meriter. Minst 5 % av alla studenter kommer in den här vägen varje år. För att söka via Särskilda Meriter krävs lägst 17.0 i jämförelsetal utan meritpoäng (33 om du är IB-student) samt att du uppfyller alla behörighetskrav. Notera att Särskilda Meriter inte är samma sak som meritpoäng. Maxpoäng i gymnasiebetyget är alltså 20.0.

OBS!
 Du kan endast söka antingen via Särskilda Meriter eller via Alternativt Urval. Söker du via båda blir du automatiskt obehörig i bägge dessa kvoter.

Kom ihåg att du alltid automatiskt står kvar i kvoten för högskoleprov och betygskvoterna när du söker via Alternativt Urval eller Särskilda Meriter.
 
Du söker alltid automatiskt med dina gymnasiebetyg via antagning.se till de utbildningar du söker till.

Ändrade antagningsregler för kandidatprogram från 2025

Från och med 2025 görs två förändringar i antagningsreglerna för Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram: högskoleprovet med ett resultat på minst 1,25 införs som behörighetskrav och meritpoäng börjar tillämpas i beräkningen av gymnasiebetyg.

Du som söker med utländska betyg i den svenska ansökningsrundan (till exempel från andra nordiska länder) kan istället för högskoleprovet göra något av testerna SAT eller ACT.

Ändringarna gäller för sökande till höstterminen 2025 (som söker i mars-april 2025). Detta gäller alltså inte sökande till höstterminen 2024 (som söker i mars-april 2024). Läs mer här.

VEM ÄR DU SOM SÖKER VIA SÄRSKILDA MERITER?

 • Du har en stark drivkraft att studera just på Handelshögskolan.
   
 • Du har under gymnasietiden eller precis efteråt* stått för framstående prestationer på hög nivå inom idrott (på elitnivå), humaniora (t ex publicerade artiklar), konstnärlig verksamhet, musik (t ex skivsläpp), teknik, ledarskap (t ex inom politik, elevkår eller annan verksamhet) eller entreprenörskap (t ex att du driver ett företag, dock ej UF).

  Har du lagt ned mycket tid och energi under gymnasietiden men nått din största framgång (t ex en mästerskapsmedalj eller en utmärkelse) några månader efter att du tog studenten? Då kan du ta med det i din ansökan.

 • Dina Särskilda Meriter har tagit tid från dina gymnasiestudier, men trots detta har du ett jämförelsetal på minst 17.0 utan meritpoäng i ditt gymnasiebetyg (alt. minst 33 i ditt IB Diploma). 


  Vi ser gärna fler kvinnliga sökande och fler sökande med icke-akademisk bakgrund (att föräldrarna inte har universitetsexamen).

BRA ATT VETA

Många som kommer in via Särskilda Meriter väljer när de börjar på Handels att prioritera studier och kårliv. Andra vill gärna fortsätta att satsa på sin idrott (eller det intresse som var meriten). Vissa studenter klarar den här kombinationen, medan andra inte orkar eller får tiden att räcka. Den vanligaste anledningen till att studierna inte går som man har tänkt sig, är tidsbrist och att man har tagit på sig för mycket.

En kandidatutbildning på Handelshögskolan är intensiv och krävande, med mycket obligatorisk undervisning. Vi rekommenderar inte att du kombinerar studierna hos oss med andra krävande engagemang. Du kan läsa mer om krav på studietakt i vår Student Handbook.

SÅ ANSÖKER DU

1. Kolla din behörighet

För att ansöka via Särskilda Meriter krävs (obs! Vi gör inga undantag gällande behörighetskraven):

 • Grundläggande behörighet
  Gymnasieexamen / slutbetyg eller motsvarande från det år du söker eller tidigare år. Vi gör inga undantag gällande detta.

 • Särskild behörighet 
  Du behöver minst C i dessa ämnen:

  - Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
  - Engelska 6
  - Matematik 3B eller 3C
  - Samhällskunskap 1B eller 1a1+1a2
  - Historia 1B eller 1a1+1a2
  - Moderna språk 3 eller Modersmål 1+2 (Krävs endast för kandidatprogrammet i Business & Economics, ej för kandidatprogrammet i Retail Management.)

  Är du IB-student? Då hittar du behörighetskraven för IB på den här sidan.
 • Ett jämförelsetal om lägst 17,0 i ditt gymnasiebetyg (33 om du är IB-student). Obs! Tänk på att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter. 20,0 är alltså max.

 • Eventuella kompletteringar: om du läser en kompletterande kurs eller har ett prövningstillfälle inbokat, kom ihåg att resultat/betyg ska vara antagning.se tillhanda senast 20 juni 2024.

2. Ansök på antagning.se

Ansökan öppnar kring 15 mars och stänger kring 15 april varje år. Du ansöker via antagning.se enligt deras instruktioner. Ange att du ansöker via Särskilda Meriter.

Obs! Du kan inte söka både via Särskilda Meriter och Alternativt Urval. Söker du via båda blir du obehörig i bägge dessa kvoter. Du står dock alltid automatiskt kvar i kvoten för betyg och gruppen för högskoleprov oavsett.

3. Slutför ansökan direkt hos Handelshögskolan

Efter att du har gjort din ansökan på Antagning.se slutför du din ansökan direkt hos oss på Handelshögskolan. Obs! Endast möjligt 15 mars 2024 - 15 april 2024.

Gå till hhs.fullfabric.com och klicka på fliken ”For prospective students”. Välj det kandidatprogram du söker till. Fyll i formuläret för Särskilda Meriter där bland annat följande krävs från dig:

 • Kortfattad beskrivning av din merit samt motivationsbrev (fylls i direkt i formuläret)
  Kortfattad beskrivning av din merit (max 150 ord) samt ett motivationsbrev (max 300 ord) på engelska. Tänk på att underlaget du skickar in är det som Antagningsnämnden baserar sitt beslut på, så det är viktigt att du är tydlig och konkret.

  Kom ihåg att din merit måste vara uppnådd under gymnasietiden eller precis efteråt. Du kanske t ex har lagt ner mycket tid och energi under gymnasietiden men nått din största framgång (t ex en mästerskapsmedalj eller en utmärkelse) några månader efter att du tog studenten? Då kan du ta med detta som en Särskild Merit i din ansökan.

 • Ladda upp verifierat intyg
  Verifierat intyg på dina meriter (på svenska eller engelska), utfärdat av t ex den organisation/förening/klubb/skola som meriten är uppnådd inom. Det kan också vara t ex en lärare, tränare eller handledare som skriver intyget.

  Personen som skriver intyget ska inkludera ort, datum, sina kontaktuppgifter, organisation/företag, titel och signatur. Det är också viktigt att ditt namn och personnummer finns med.

 • Referens
  Minst en referens, som måste vara en oberoende person, alltså ej familj eller vän. Referensen ska ha med din merit att göra. Det kan vara samma person som skriver det verifierade intyget.

4. Antagningsbesked

Antagningsbeskedet skickas ut från antagning.se: 11 juli 2024

OBS! Vi skickar inte ut något antagningsbesked direkt från oss på Handelshögskolan i Stockholm. Det går tyvärr inte att ge individuell feedback på ansökningar via Särskilda Meriter.

Vi antar inga reserver via kvoten Särskilda Meriter. Om du inte blir antagen står du däremot automatiskt kvar med dina betyg samt ev. högskoleprov i de kvoterna. Dvs om du inte blir antagen via Särskilda Meriter kan du istället bli antagen via betyg eller högskoleprov.

Sista svarsdag: 19 juli 2024

Vänligen notera att du inte kan bli antagen om du inte uppfyller våra behörighetskrav. Inga undantag görs.