Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ansök via Särskilda Meriter

Många av våra bästa studenter har under gymnasietiden eller precis efteråt utmärkt sig med starka prestationer inom sitt stora intresse. Ofta är det svårt att samtidigt få de högsta betygen men vi tror att de här studenterna har med sig värdefulla egenskaper till Handelshögskolan och arbetslivet. Vi vill bredda vår studentgrupp och har därför tagit fram urvalsgruppen Särskild Merit. Minst 5 % av alla studenter antas den här vägen varje år. För att söka krävs lägst 17.0 i jämförelsetal (33 om du är IB-student) samt att du uppfyller alla behörighetskrav. Notera att Särskild Merit inte är samma sak som meritpoäng. Maxpoäng i gymnasiebetyget är alltså 20.0.

OBS!
 Du kan endast söka via antingen Särskilda Meriter eller Alternativt Urval. Söker du via båda blir du automatiskt obehörig i bägge. Kom ihåg att du alltid automatiskt står kvar i gruppen för högskoleprov och betygsgruppen när du söker via Alternativt Urval eller Särskilda Meriter.

VEM ÄR DU SOM SÖKER VIA SÄRSKILDA MERITER?

 • Du har en stark drivkraft att studera just på Handelshögskolan.

 • Du har under gymnasietiden eller precis efteråt* stått för framstående prestationer på hög nivå inom idrott (på elitnivå), humaniora (t ex publicerade artiklar), konstnärlig verksamhet, musik (t ex skivsläpp), teknik, ledarskap (t ex inom politik, elevkår eller annan verksamhet) eller entreprenörskap (t ex driver du ett företag (ej UF)).

  *Har du t ex lagt ned mycket tid och energi under gymnasietiden men nått din största framgång (t ex en mästerskapsmedalj eller en utmärkelse) ett halvår efter att du tog studenten? Då kan du ta med detta som en Särskild Merit i din ansökan.
   
 • Dina Särskilda Meriter har tagit tid från dina gymnasiestudier, men trots detta har du ett jämförelsetal på minst 17.0 i ditt gymnasiebetyg (alt. minst 33 i ditt IB Diploma).

BRA ATT VETA

Många som kommer in via Särskilda Meriter väljer när de börjar på Handels att prioritera studier och kårliv framför sitt stora intresse under studieåren. Andra vill gärna fortsätta i full fart med båda. Vissa studenter klarar den här kombinationen medan andra inte orkar eller har tid. Den vanligaste anledningen till att studierna inte går som man har tänkt sig är tidsbrist och att man har tagit på sig för mycket.

En kandidatutbildning på Handelshögskolan är intensiv, med mycket bunden och obligatorisk undervisning. Vi rekommenderar inte att du kombinerar studierna hos oss med andra krävande engagemang och det är inte godtagbart att missa obligatoriska föreläsningar i förmån för andra aktiviteter.Du kan läsa mer om krav på studietakt i vår Student Handbook.

SÅ ANSÖKER DU

1. Kolla din behörighet

För att ansöka via Särskilda Meriter krävs (obs! Vi gör inga undantag gällande behörighetskraven):

 • Grundläggande behörighet
  Gymnasieexamen / slutbetyg eller motsvarande från det år du söker eller tidigare år. Vi gör inga undantag gällande detta.

 • Särskild behörighet 
  Du behöver minst C i dessa ämnen:

  - Svenska 3 (eller Svenska som andraspråk 3)
  - Engelska 6
  - Matematik 3B eller 3C
  - Samhällskunskap 1B eller 1a1+1a2
  - Historia 1B eller 1a1+1a2
  - Moderna språk 3 eller Modersmål 1+2 
  (Endast nödvändigt för kandidatprogrammet i Business & Economics, ej för kandidatprogrammet i Retail Management)

  Är du IB-student? Då hittar du behörighetskraven för IB på den här sidan.
 • Ett jämförelsetal om lägst 17.0 i ditt gymnasiebetyg (34 om du är IB-student). Obs! Tänk på att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter. 20.0 är alltså max.

 • Eventuella kompletteringar: om du läser en kompletterande kurs eller har ett prövningstillfälle inbokat, kom ihåg att resultat/betyg ska vara antagning.se tillhanda senast 21 juni 2023.

2. Ansök på antagning.se

Ansökan öppnar 15 mars 2023 och stänger 17 april 2023. Du ansöker via antagning.se enligt deras instruktioner. Ange att du ansöker via Särskilda Meriter.

Obs! Du kan inte söka både via Särskilda Meriter och Alternativt Urval. Söker du via båda blir du automatiskt obehörig i bägge. Du står dock alltid automatiskt kvar i gruppen för betyg och gruppen för högskoleprov oavsett.

3. Slutför ansökan direkt hos Handelshögskolan

Efter att du har gjort din ansökan på Antagning.se slutför du din ansökan direkt hos oss på Handelshögskolan. Obs! Endast möjligt 15 mars 2023 - 17 april 2023.

Gå till hhs.fullfabric.com och klicka på fliken ”For prospective students”. Välj det kandidatprogram du söker till. Fyll i formuläret för Särskilda Meriter där bland annat följande krävs från dig:

 • Kortfattad beskrivning av din merit samt motivationsbrev (fylls i direkt i formuläret)
  Kortfattad beskrivning av din merit (max 150 ord) samt ett motivationsbrev (max 300 ord) på engelska. Tänk på att underlaget du skickar in är det som Antagningsnämnden baserar sitt beslut på, så det är viktigt att du är tydlig och konkret.

  Kom ihåg att din merit måste vara uppnådd under gymnasietiden eller precis efteråt. Du kanske t ex har lagt ner mycket tid och energi under gymnasietiden men nått din största framgång (t ex en mästerskapsmedalj eller en utmärkelse) ett halvår efter att du tog studenten? Då kan du ta med detta som en Särskild Merit i din ansökan.

 • Ladda upp verifierat intyg
  Verifierat intyg på dina meriter (på svenska eller engelska), utfärdat av t ex den organisation/förening/klubb/skola som meriten är uppnådd inom. Det kan också vara t ex en lärare, tränare eller handledare som skriver intyget.

  Personen som skriver intyget ska inkludera ort, datum, sina kontaktuppgifter, organisation/företag, titel och signatur. Det är också viktigt att ditt namn och personnummer finns med.

 • Referens
  Minst en referens, som måste vara en oberoende person, alltså ej familj eller vän. Referensen ska ha med din merit att göra. Det kan vara samma person som skriver det verifierade intyget.

4. Antagningsbesked

Antagningsbeskedet skickas ut från antagning.se: 12 juli 2023.

OBS! Vi skickar inte ut något antagningsbesked direkt från oss på Handelshögskolan i Stockholm. Det går tyvärr inte att ge individuell feedback på ansökningar via Särskilda Meriter.

Vi antar inga reserver via kvoten Särskilda Meriter. Om du inte blir antagen står du däremot kvar som reserv med dina betyg samt ev. högskoleprov i de kvoterna.

Sista svarsdag: 21 juli 2023

Vänligen notera att du inte kan bli antagen om du inte uppfyller våra behörighetskrav. Inga undantag görs.