Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Behörighetskrav och viktiga datum

Det finns fyra ansökningsvägar till våra kandidatprogram; betyg, högskoleprovet, särskilda meriter, och alternativt urval. Du söker till alla via www.antagning.se. Ett jämförelsetal om lägst 17.0 krävs när du söker via högskoleprovet, särskilda meriter och alternativt urval.

VIKTIGA DATUM 2021

Ansökan öppnar
15 mars

Sista ansökningsdag
15 april

Sista kompletteringsdag
21 juni (Observera att sista kompletteringsdatum enbart gäller gymnasiebetyg/kompletterande betyg och examensbevis)

Sista kompletteringsdag för IB/Europeiska gymnasieutbildningar
5 juli

Antagningsbesked I
9 juli

Sista svarsdag till antagning.se
23 juli

Antagningsbesked II
29 juli

Sista svarsdag till bsc.admissions@hhs.se
6 augusti

Förberedande mattekurs (frivillig): 
9-20 augusti 2021

Introduktionsvecka (obligatorisk):
23-27 augusti 2021

OBS! Obligatorisk närvaro under hela introduktionsveckan!

Programstart: 
30 augusti 2021

BEHÖRIGHETSKRAV

Varje höst antas cirka 300 sökande till Kandidatprogrammet i Business and Economics.

 • Minst 75 % kommer in via betyg
 • Minst 5 % via högskoleprovet
 • Minst 5 % via särskilda meriter
 • Maximum 10 % via alternativt urval

För att vara behörig att söka till programmet krävs grundläggande behörighet, d.v.s en avslutad gymnasieexamen. Vi gör inga undantag gällande detta. Ett jämförelsetal om lägst 17.0 krävs när du söker via högskoleprovet, särskilda meriter och alternativt urval.

Gymnasieexamen 2014 och framåt:

Utöver grundläggande behörighet krävs dessutom lägst betyg C i särskild behörighet:

 • Svenska 3 (Svenska som andraspråk 3 ger också behörighet)
 • Engelska 6
 • Matematik 3B eller 3C
 • Samhällskunskap 1B alternativt 1a1+1a2
 • Historia 1B alternativt 1a1+1a2
 • Moderna språk 3

Tänk på att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter. Om du har betygskompletteringar som utfärdats efter den 15 april måste du se till att de är Antagning.se tillhanda senast 18 juni (5 juli för IB/Europeiska gymnasieutbildningar).

Slutbetyg från gymnasiet utfärdat före 2014:

För dig med slutbetyg från gymnasiet (IG-MVG):

För att vara behörig att söka till programmet krävs grundläggande behörighet och dessutom betyget VG (Väl Godkänd) eller motsvarande i:

 • Svenska B
 • Engelska B
 • Matematik C
 • Samhällskunskap A
 • Historia A
 • Moderna språk steg 3

Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter.

För dig med slutbetyg från gymnasieskolan enligt det gamla systemet men som inte har uppfyllt behörighetskravet Matematik C gäller:

Du blir behörig genom att läsa Matematik 3B eller 3C alternativt Matematik 4 med lägst betyget C. Observera att du bara behöver läsa en av dessa tre kurser för att bli behörig, inte alla.

Tidigare inskrivna studenter på något av HHS kandidatprogram kommer inte att kunna återinskrivas pga av en regel införd av skolan 2016, som säger att studenter ej får återinskrivas till samma programnivå om det tidigare varit inskrivna på något av programmen (Business and Economics / Retail Management). Se mer information om detta under ”Viktigt att tänka på”.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Kontrollera din behörighet
Glöm inte att stämma av så att du uppfyller behörighetskraven när du söker till oss. Du kontrollerar dina meriter på Antagning.se.

Tillgodoräkna högskolepoäng
Observera att du inte kan tillgodoräkna dig tidigare högskolepoäng. För att få ut en Ekonomie kandidatexamen från ett av våra kandidatprogram så måste du bli antagen – och  därefter läsa programmet från början till slut.

Högskoleprovet
Även om du söker in på högskoleprovet måste du ändå uppfylla behörighetskraven ovan.

IB-examen
Här hittar du med IB-examen mer information från Antagning.se om vilka förkunskaper som krävs, hur betygen räknas och vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera i.

Utländska betyg
Har du gymnasiebetyg från en skola utanför Sverige? Bedömning av utländska meriter görs av Antagning.se i samband med din ansökan.

Saknar du betyg / behörighet i svenska?
För att uppfylla behörighetskraven i Svenska så krävs ett TISUS-test. Om du gör testet efter avslutade gymnasiestudier så hamnar din ansökan i kompletteringsgruppen BII. Läs mer kring vad testet innebär, hur du förbereder dig och anmäler dig här.

Kan jag skjuta på skolstarten?
Att skjuta på skolstarten är inte möjligt. Efter antagning så är inskrivning och studiestart obligatorisk för att du ska behålla din plats. Studierna påbörjas alltid under introduktionsveckan. Anstånd beviljas endast vid allvarlig sjukdom, föräldraledighet och värnplikt.

Tips
Ett bra tips kan vara att repetera dina tidigare matematikstudier innan du börjar hos oss. Vi erbjuder en sommarkurs i matematik i början på augusti samt tillhandahåller förberedande övningsuppgifter och filmer.

Funktionsnedsättning
Om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har rätt till extra stöd är det viktigt att du före terminsstart kontaktar Antagningen.

________________________________________________________________________________

Studenter som tidigare avregistrerats från studier vid Handelshögskolan i Stockholm äger ej rätt att på nytt antas till samma programnivå. Dessa regler gäller fr.o.m. 1 december 2016.

Dispensansökan återinskrivning

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more