Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Behörighetskrav & viktiga datum

Det finns fyra sätt att söka in till våra kandidatprogram; betyg, högskoleprovet, Särskilda Meriter och Alternativt Urval. Du söker till alla via www.antagning.se. Ett jämförelsetal om lägst 17.0 (33 om du är IB-student) krävs när du söker via högskoleprovet, Särskilda Meriter och Alternativt Urval.

Ändrade antagningsregler för kandidatprogram från 2025

Från och med 2025 görs två förändringar i antagningsreglerna för Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram: högskoleprovet med ett resultat på minst 1,25 införs som behörighetskrav och meritpoäng börjar tillämpas i beräkningen av gymnasiebetyg.

Du som söker med utländska betyg i den svenska ansökningsrundan (till exempel från andra nordiska länder) kan istället för högskoleprovet göra något av testerna SAT eller ACT.

Ändringarna gäller för sökande till höstterminen 2025 (som söker i mars-april 2025). Detta gäller alltså inte sökande till höstterminen 2024 (som söker i mars-april 2024). Läs mer här.

Viktiga datum 2024

Ansökan öppnar
15 mars (ansök via antagning.se)

Sista ansökningsdag
15 april

Sista kompletteringsdag
20 juni

Antagningsbesked I
11 juli

Sista svarsdag till antagning.se
19 juli

Antagningsbesked II
25 juli

Sista svarsdag till bsc.admissions@hhs.se
5 augusti

Förberedande mattekurs (frivillig): 
12-23 augusti

Introduktionsvecka (obligatorisk):
26-30 augusti

Programstart: 
2 september

Grundläggande behörighetskrav

Varje höst antas ca 300 sökande till Kandidatprogrammet i Business and Economics och ca 60 sökande till Kandidatprogrammet i Retail Management.

Det finns fyra sätt att söka in till våra kandidatprogram:

Oavsett hur du söker in krävs grundläggande behörighet för att söka till våra kandidatprogram (gymnasieexamen/slutbetyg eller motsvarande från det år du söker eller tidigare år). Vi gör inga undantag gällande detta. 

Ett jämförelsetal om lägst 17.0 krävs när du söker via högskoleprovet, särskilda meriter och alternativt urval.

Du står alltid kvar i betygsgruppen, men du kan också söka via Högskoleprovet samt antingen särskilda meriter eller alternativt urval (du väljer en av dessa, annars blir du obehörig i bägge).

Behörighetskrav utöver grundläggande behörighet

 • Gymnasieexamen 2014 och framåt:

Utöver grundläggande behörighet krävs dessutom lägst betyg C i särskild behörighet:

 • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 6
 • Matematik 3B eller 3C
 • Samhällskunskap 1B eller 1a1+1a2
 • Historia 1B eller 1a1+1a2
 • Moderna språk 3 eller Modersmål 1+2 (Krävs endast för kandidatprogrammet i Business & Economics, ej för kandidatprogrammet i Retail Management.)

Tänk på att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter. Om du har betygskompletteringar som utfärdats efter den 15 april måste du se till att de är inskickade till Antagning.se senast 20 juni.

 • Slutbetyg från gymnasiet utfärdat före 2014:

För dig med slutbetyg från gymnasiet (IG-MVG):

För att vara behörig att söka till programmet krävs grundläggande behörighet och dessutom betyget VG (Väl Godkänd) eller motsvarande i:

 • Svenska B
 • Engelska B
 • Matematik C (Uppfyller du inte detta krav kan du ändå bli behörig genom att läsa Matematik 3B, 3C eller Matematik 4 med lägst betyget C. Observera att du bara behöver läsa en av dessa tre kurser för att bli behörig, inte alla.)
 • Samhällskunskap A
 • Historia A
 • Moderna språk steg 3 (Ej nödvändigt för Kandidatprogrammet i Retail Management)

Tänk på att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter.

 • IB-diplom
  Är du IB-student? Du hittar all information om behörighetskraven på den här sidan.

 • Utländska betyg
  Har du gymnasiebetyg från en skola utanför Sverige? Bedömning av utländska meriter görs av Antagning.se i samband med din ansökan. Läs mer här.

Viktigt att tänka på

Kontrollera din behörighet
Glöm inte att stämma av så att du uppfyller behörighetskraven när du söker till oss. Du kontrollerar dina meriter på Antagning.se.

Du kan inte tillgodoräkna högskolepoäng
Observera att du inte kan tillgodoräkna dig tidigare högskolepoäng. För att få ut en Ekonomie kandidatexamen från ett av våra kandidatprogram så måste du bli antagen och därefter läsa programmet från början till slut.

Högskoleprovet
Även om du söker in via högskoleprovet måste du ändå uppfylla behörighetskraven ovan.

IB-examen
Läs mer om bland annat hur du översätter ditt IB-betyg och hur betygen räknas på den här sidan.

Utländska betyg
Har du gymnasiebetyg från en skola utanför Sverige? Bedömning av utländska meriter görs av Antagning.se i samband med din ansökan. Läs mer här.

Saknar du betyg/behörighet i svenska?
För att uppfylla behörighetskraven i Svenska så kan du göra ett TISUS-test. Om du har IB-examen och gör testet efter avslutade gymnasiestudier så hamnar din ansökan i kompletteringsgruppen BII. Läs mer kring vad testet innebär, hur du förbereder dig och anmäler dig här.

Kan jag skjuta på skolstarten?
Nej. Efter antagning så är inskrivning och studiestart obligatorisk för att du ska behålla din plats. Studierna påbörjas alltid under introduktionsveckan. Anstånd beviljas endast vid allvarlig sjukdom, föräldraledighet och värnplikt.

Funktionsnedsättning eller behov av annat stöd?
Om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har rätt till extra stöd är det viktigt att du före terminsstart kontaktar Antagningen. Mer information finns här.


Återinskrivning
Har du tidigare varit inskriven på något av våra kandidatprogram kan du inte bli antagen till något av våra kandidatprogram. Dispensansökan återinskrivning.