Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ändrade antagningsregler för kandidatprogram från 2025

Från och med 2025 görs två förändringar i antagningsreglerna för Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram: högskoleprovet med ett resultat på minst 1,25 införs som behörighetskrav och meritpoäng börjar tillämpas i beräkningen av gymnasiebetyg. Informationen nedan gäller för sökande till höstterminen 2025 (som söker i mars-april 2025). Detta gäller alltså inte sökande till höstterminen 2024 (som söker i mars-april 2024).

1. Nytt behörighetskrav: du måste från och med 2025 ha gjort Högskoleprovet och uppnått minst 1,25 i högskoleprovsresultat.

  • Du behöver ha minst 1,25 för att bli behörig. Så länge du uppnår detta har du uppfyllt behörighetskravet och det spelar ingen roll om du har högre resultat. Du konkurrerar sedan som vanligt med dina betyg.

  • Behörighetskravet gäller oavsett vilken gymnasieskola du går på/har gått på och oavsett vilken typ av program du går.

  • Behörighetskravet gäller oavsett om du ansöker via enbart dina betyg eller våra alternativa sökvägar Särskilda Meriter och Alternativt Urval. Kvoten Högskoleprov,där du konkurrerar med ett högt högskoleprovsresultat (vi antar minst 5% varje år), kommer finnas kvar även efter 2025. Se antagningsstatistik här.

  • Behörighetskravet gäller även dig som söker med utländska betyg i den svenska ansökningsrundan. Du som söker med utländska betyg (till exempel från andra nordiska länder) kan dock välja att göra något av testerna SAT eller ACT istället då högskoleprovet inte kan göras utanför Sverige.

    I Norden erbjuds SAT i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö), Norge (Oslo, Flekke, Sandefjord, Stavanger), Finland (Espoo, Helsinki) och Danmark (Köpenhamn). ACT erbjuds ej i Norden.

  • Behörighetskravet gäller ej den internationella ansökningsrundan (internationella studenter måste göra något av testen SAT eller ACT istället).

Varför gör Handelshögskolan den här förändringen?
Anledningen till förändringen är rapporter om en utspridd betygsinflation (så kallade ”glädjebetyg”) på vissa svenska gymnasieskolor – något som lyftes fram i Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning ”Rektorers arbete för rättvisande och likvärdiga betyg i gymnasieskolan” 2023. Handelshögskolan i Stockholm vill få till en mer rättvis bedömning genom att titta på fler parametrar än enbart gymnasiebetyg och därmed säkerställa att studenter med tillräckliga faktiska kunskaper blir antagna. 

När kan man skriva högskoleprovet?
Högskoleprovet kan skrivas en gång på hösten och en gång på våren. Hösten 2024 är provdatumet 20 oktober och du anmäler dig 13-20 augusti. Provdatum för våren 2025 är inte satt ännu men anmälan för detta prov är vanligtvis i januari samma år. Läs mer om anmälan här.

Om jag inte har hunnit göra högskoleprovet innan sista ansökningsdag, vad händer då?
Du måste ha hunnit göra högskoleprovet innan sista ansökningsdag. Utan ett resultat (på minst 1,25) så blir du obehörig. Högskoleprovet kan skrivas en gång på hösten och en gång på våren. Hösten 2024 är provdatumet 20 oktober och du anmäler dig 13-20 augusti. Provdatum för våren 2025 är inte satt ännu, men det brukar ges i april och anmälan är vanligtvis i januari samma år.
Läs mer om anmälan här.

Om jag redan har gjort högskoleprovet en gång, måste jag göra det igen?
Om du har ett giltigt HP-resultat (minst 1,25) så behöver du inte göra det igen. Ett HP-resultat är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället. Läs mer här.


2. Ny beräkning av gymnasiebetyg: meritpoäng börjar tillämpas från 2025

Handelshögskolan i Stockholm har hittills inte tillämpat meritpoäng för gymnasiebetyg. Från och med höstterminen 2025 (för sökande i mars-april 2025) ändras detta. Det gäller alltså inte sökande till höstterminen 2024 (för sökande i mars-april 2024).

Syftet med förändringen är att belöna den som studerat mer avancerade kurser i engelska, matematik och moderna språk. Förhoppningen är att det också kan göra ansökningsprocessen mindre förvirrande samt göra det lättare att jämföra med de många andra lärosäten som redan tillämpar meritpoäng.

Observera att Handelshögskolan i Stockholm har Matematik 3b/3c samt Moderna Språk 3 (endast till programmet i Business & Economics) som särskilda behörighetskrav. Detta innebär att du inte kan få meritpoäng för de kurserna. Se våra behörighetskrav här. Läs mer om meritpoäng hos Antagning.se här.

Observera att lägsta betygsgränsen för att vara behörig för Särskilda Meriter, Alternativt Urval och kvoten högskoleprov fortfarande kommer vara 17,0 utan meritpoäng även efter 2025.