Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ansök med IB-examen

Söker du in till Handelshögskolans kandidatprogram med IB-examen i den nationella omgången för svenska studenter? Här kan du se alla behörighetskrav för IB-studenter.

Ändrade antagningsregler för kandidatprogram från 2025

Från och med 2025 görs två förändringar i antagningsreglerna för Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram: högskoleprovet med ett resultat på minst 1,25 införs som behörighetskrav och meritpoäng börjar tillämpas i beräkningen av gymnasiebetyg.

Du som söker med utländska betyg i den svenska ansökningsrundan (till exempel från andra nordiska länder) kan istället för högskoleprovet göra något av testerna SAT eller ACT.

Ändringarna gäller för sökande till höstterminen 2025 (som söker i mars-april 2025). Detta gäller alltså inte sökande till höstterminen 2024 (som söker i mars-april 2024). Läs mer här.

Behörighetskrav svenskt gymnasiebetyg  Motsvarande behörighetskrav IB
C i Svenska 3 4 i Swedish A, SL/HL * 
C i Engelska 6 4 i English B, SL med annat  undervisningsspråk än engelska
C i Matematik 3C 4 i Mathematics: applications and interpretation SL eller
  4 i Mathematical Studies (från äldre IB curriculum)
C i Samhällskunskap 1B IB-examen
C i Historia 1B 4 i History SL/HL eller 
  4 i Business Management SL/HL eller 
  4 i Economics SL/HL eller 
  4 i Geography SL/HL eller 
  4 i Global Politics SL/HL eller 
  4 i Philosophy SL/HL eller 
  4 i Social & Cultural Anthropology SL/HL eller 
  4 i World Religions SL eller
  4 i Environmental systems & societies SL/HL eller
  4 i European Studies SL/HL (från äldre IB curriculum)
C i Moderna Språk 3 (endast för BSc in Business & Economics) 4 i Language Ab initio (endast för BSc in Business & Economics **)


*Saknar du svenska i betyget men kan svenska flytande? Då kan du ta ett TISUS-test för att få behörighet i svenska. Läs mer om testet här. Observera att det är fördelaktigt att göra TISUS-testet under ditt sista år på IB (innan du tagit examen), för då räknas det med i ditt slutbetyg och du söker fortfarande i kvot BI.

*Norwegian eller Danish A eller A1, SL/HL ger också behörighet i Svenska 3.

**Om du inte har Moderna Språk i ditt betyg så kan du antingen komplettera genom att läsa på Komvux eller göra en prövning genom dem. Du kan även göra olika typer av tester för att få denna behörighet. Läs mer om dem här (klicka dig vidare i högerkolumnen för de olika språken).

Övriga kurser
Nedan hittar du fler kurser och betyg som IB-studenter ofta undrar över. Dessa är inte nödvändiga för att uppfylla behörighetskraven, men har du dem i ditt betyg uppfyller du automatiskt behörighetskraven i tabellen ovan eftersom kurserna nedan är svårare än de vi har som behörighetskrav. Se fullständig tabell hos antagning.se vilka IB-kurser som motsvarar vilka kurser i svenskt gymnasium här.

Kurs & betyg i gymnasiet Motsvarande kurs & betyg IB
C i Engelska 7 4 i English A, SL/HL eller
  4 i English B HL
C i Matematik 4 4 i Mathematics: analysis and approaches SL
C i Matematik 5 4 i Mathematics: applications and interpretation HL
C i Moderna Språk 5 4 i B-språk, SL/HL
C i Moderna Språk 7 4 i annat A-språk (ej svenska, danska, norska, engelska)


Mer information

  • Du hittar mer information för IB-studenter från antagning.se på den här sidan.

  • Söker du med utländska betyg? Du hittar mer information om att söka med utländska betyg i den nationella eller internationella omgången på den här sidan.