Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Sommarjobb med fokus på högre utbildning ska bygga broar mellan näringsliv och ungdomar

För att främja mångfald och inkludering inom högre utbildning och näringsliv lanserar F1RST och Axel Johnson ett gemensamt pilotprojekt – F1RST Leap. Projektet, som sträcker sig från december 2023 till december 2024, vill öka ungdomars framtidstro och öppna dörrar till nya möjligheter.

Syftet med F1RST Leap är att inspirera ungdomar från studieovana hem genom att erbjuda sommarjobb i kombination med campusbesök, inspirationsföreläsningar och workshops. Dessa insatser är avsedda att bygga broar mellan unga talanger och näringslivet, samtidigt som de erbjuder värdefulla inblickar i olika karriärvägar.

F1RST Leap kommer att erbjuda 30 sommarjobb till ungdomar, med ett särskilt fokus på Järvaområdet med omnejd. Ungdomarna kommer att arbeta på olika företag inom Axel Johnson-koncernen under sommaren, från butiksroller inom Axfood till uppdrag på Axel Johnsons huvudkontor. Förhoppningsvis ger det ungdomarna en bredd av värdefulla erfarenheter och insikter.

– Vi är övertygade om att vi som företag har möjlighet att vara en positiv kraft i samhället. Därför är vi väldigt glada över att kunna skapa konkreta möjligheter och tillsammans göra skillnad. First Leap är mer än bara ett sommarjobb – det är ett program som syftar till att inspirera och ge deltagarna verktyg för att nå sin fulla potential i sina framtida karriärer, säger Nasim Khosravi, Head of Axelerate Axel Johnson.

Mer inkluderande näringsliv

På sikt hoppas arrangörerna kunna utveckla F1RST Leap och både inkludera fler partnerföretag och utvidga målgruppen av ungdomar. Partnerskapet mellan F1RST och Axel Johnson är tänkt som mer än bara ett pilotprojekt – det är en investering i framtiden och en brobyggare mellan den akademiska världen och näringslivet. Förhoppningen är att F1RST Leap ska bygga långvariga och meningsfulla relationer som inte bara gynnar de inblandade ungdomarna utan också bidrar till ökad mångfald och stärkt talangförsörjning för näringslivet.

– Genom att erbjuda campusbesök i kombination med workshops i självledarskap med praktiska sommarjobbserfarenheter öppnar vi dörrar och utvidgar horisonter. På så sätt inspirerar och utrustar vi dessa unga talanger med kunskapen och nätverken som behövs för att närma sig inte bara arbetsmarknaden utan också möjligheten till högre studier. Vi är stolta och glada att i samarbete med Axel Johnson kunna bidra till förändring och skapa en mer inkluderande framtid, säger Sabinor Haas Lönnroth, verksamhetschef F1RST.

För mer information, vänligen kontakta:

Sabinor Haas Lönnroth
Verksamhetschef, F1RST
Tel: 070 730 69 55
Email: Sabinor.Haas.Lonnroth@hhs.se

Om F1RST:

F1RST är en organisation som sänker trösklar till högre utbildning och ger underrepresenterade talanger förutsättningar att skapa en bättre framtid för sig själva, samhället och näringslivet. F1RST grundades av Daniel Sachs Foundation och Handelshögskolan i Stockholm och utgör ett unikt samarbete mellan svenska skolor, universitet, näringslivet och civilsamhället.

Om Axel Johnson:

Axel Johnson är ett ledande svenskt familjeföretag i snabb förnyelse. De bygger och utvecklar verksamheter som bidrar till att möta vår tids stora samhällsskeenden inom områden som mat, energi, hälsa och industri. Axel Johnson-koncernen består idag av Axel Johnson International, Martin & Servera, Axfood, Dustin, AxSol och Novax och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. Koncernen har idag totalt cirka 25 500 anställda.

SSE Education News Press release