Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan lanserar nytt forskningscenter med nordiskt stöd

Familjeföretag är den vanligast förekommande formen av företagsorganisation i världen – inte minst i de nordiska länderna. Dessa företag är också drivande när det gäller entreprenörskap, innovation och hållbarhet. Det nyligen lanserade Center for Family Enterprise (CFE) på Handelshögskolan i Stockholm kommer att studera familjeföretags roll och organisering i Norden och världen.

Sin blygsamma folkmängd till trots är de nordiska länderna välkända internationellt för entreprenörsanda, innovation och hållbarhet. Familjeföretag har spelat och fortsätter spela en viktig roll i denna utveckling. Detta är en av de största orsakerna till att Handelshögskolan i Stockholm har valt att inrätta ett forskningscenter baserat på ett samarbete mellan aktörer från de nordiska länderna, med syfte att främja kunskapen om familjeföretag.

Center for Family Enterprise faller under House of Innovations (HOI) paraply och bygger på SEB:s professur i entreprenörskap och familjeföretagande, som inrättades under våren 2022 tack vare stöd från Nordens ledande bank, SEB. Det nya centret kommer att fokusera på tre breda forskningsområden: innovation och entreprenörskap, organisation och verksamhetsstyrning, samt filantropi och påverkansinvesteringar.

– En viktig anledning att Handelshögskolan satsar på detta är för att vi är intresserade av långsiktiga och aktiva ägare som bidrar till hållbarhet och samhällsutveckling. Vi är speciellt glada och stolta över att kunna lansera ett genuint nordiskt initiativ där vi samlar engagerade nordiska företagarfamiljer som vill vara med och påverka inte bara entreprenörskap och innovation utan även samhällsutvecklingen i stort, säger Mattias Nordqvist, innehavare av SEB:s professur i entreprenörskap och familjeföretagande, och grundare av Center for Family Enterprise

Fokus på familjekontor

Professor Mattias Nordqvist är en av världens ledande forskare inom familjeföretagande. Han tillägger att det som gör detta center unikt inte bara är den nordiska vinkeln utan också ambitionen att utveckla forskning och utbildning med fokus på familjekontor och familjeägda investmentbolag.

I takt med att familjeföretag växer och utvecklas väljer många företag att anta en familjekontorsstruktur, vilket gör det möjligt för företaget att inte bara utveckla sin egen verksamhet utan också investera i andra satsningar, och därmed bidra till entreprenörskap och innovation. Många företagarfamiljer ser inte bara till den ekonomiska vinsten utan också hur man kan utveckla en hållbar affärspraxis över generationer och integrera icke-finansiella mål i familjeföretagets eftermäle.

Denna utveckling skapar dock vissa utmaningar och forskningscentret har som mål att bygga kunskap som är relevant för företagarfamiljer och för deras intressenter, som yrkespersoner utanför familjen, rådgivare och beslutsfattare.

Centret kommer att utforska en mängd områden, däribland gererationsskiften inom familjeföretag, och hur man kan bevara och utveckla entreprenörsförmågor inom ägarfamiljer och deras företag över generationer. Centret kommer dessutom att undersöka professionaliseringen av ägarskap och styrning inom växande och alltmer komplexa familjeföretag, såväl som företagarfamiljers och familjeföretags roll inom påverkansinvesteringar och filantropi.

Nordiskt stöd

Representanter från några av Nordens största företagarfamiljer och deras organisationer stöttar initiativet – däribland familjerna Andresen (Ferd), Ehrnrooth (Virala), Haldor Topsøe (Topsoe), Salén (Salenia), och Söderström (HMP Foundation).

– Familjeägarskap har av naturen unika drag, fördelar och utmaningar som skiljer det från andra ägandeformer, och förtjänar därmed uppmärksamhet inom forskningen. Jag är därför mycket glad över Handelshögskolans initiativ att lansera ett forskningscentrum med fokus på familjeägarskap. Jag är också stolt över att vara en av medsponsorerna som står bakom Handelshögskolan, Mattias Nordqvist och hans briljanta team i deras ansträngningar att ge denna unika ägandeform den uppmärksamhet den förtjänar i en nordisk kontext. Det kommer utan tvekan att gagna inte bara många familjer och företag utan också samhället och intressenter att bättre förstå, interagera med och uppskatta de unika egenskaper som de representerar, säger Jakob Haldor Topsøe, styrelseordförande för Topsøe Holding A/S.

Utöver professor Mattias Nordqvist består forskningsteamet på CFE idag av assistant professor Erik Wetter och doktoranden Camille Korschun. Erik Wetters forskning fokuserar på innovation, datavetenskap, digital transformation, samt ledarskap och förhandling inom nysatsningar, och han har tidigare lett SSE Business Lab, Handelshögskolans företagsinkubator. Camille Korschun var en av medgrundarna av det världskända Colombia

In addition to Professor Nordqvist, the academic team at CFE currently consists of Assistant Professor Erik Wetter and PhD-Candidate Camille Korschun. Dr Wetter's research focuses on innovation, data science, digital transformation, and management and negotiations in new ventures, and he previously headed up SSE Business Lab. Mrs Korschun was a co-founder of the world-renown Columbia Business School Family Enterprise Program, där hon sedermera tjänstgjorde som Senior Associate Director. Centret fortsätter att växa och rekrytering till fler tjänster är pågående.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Nordqvist

Director of the Center for Family Enterprise 
Email: mattias.nordqvist@hhs.se

Tel: +46-736-51 76 10

 

SSE House of Innovation Family economics Management News Press release