Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan breddar rekryteringen i Rosengård

Med målet att inspirera ungdomar och bredda rekryteringen till högskola och näringsliv lanserar F1RST Handelshögskolan, i samarbete med det kommunala bostadsbolaget MKB en satsning på sommarskola i Rosengård – Summer Camp. Ungdomarna får både sommarjobb, förebilder och verktyg för att kunna bli framtidens ledare.

Foto: Pedrie Osman, Melody Blesserman, Hussein Al Musawy, medlemmar i projektgruppen, samt Linda Åberg, projektledare på F1RST.

Programmet är utformat för att utbilda unga talanger från Rosengård och andra områden i Malmö, och kommer att äga rum sommaren 2024. Satsningen är ett sätt att stärka Rosengård och de boende i området genom att skapa fler förebilder. 

MKB ser tillsammans med partnerföretagen Aspekta och Advokatfirman Delphi fram emot att välkomna morgondagens ledare till Summer Camp i Malmö för att tillsammans bygga en mer inkluderande och hållbar framtid. Partnerföretagen bidrar både finansiellt och med sin tid. 

Flertalet unga i Rosengård saknar förebilder i näringslivet. Satsningen på Summer Camp är ett sätt att visa på de möjligheter som finns. För oss är Summer Camp en del i ett nytt förvaltningskoncept, en långsiktig investering för att lyfta Rosengård och andra utsatta områden, säger Marie Thelander Dellhag, VD på MKB. 

Utveckla framtidens ledare 

F1RST, som är ett initiativ startat av Daniel Sachs Stiftelse och Handelshögskolan i Stockholm, ser en möjlighet att genom initiativet attrahera och utveckla nästa generations ledare. Campen riktar sig till unga studiemotiverade tjejer och killar med goda betyg som har vuxit upp i och är bosatta i utsatta områden i Malmö.  

– Satsningen visar vårt engagemang för att främja mångfald och inkludering och ge unga talanger med olika bakgrund de verktyg och kunskaper som de behöver för att bli morgondagens ledare. En avgörande del av initiativet är att ge unga fler förebilder – framgångsrika individer som de kan identifiera sig med och som inspirerar dem till att sträva efter högre utbildning, säger Sabinor Haas Lönnroth, verksamhetschef på F1RST.

Helena Kockum, COO på Delphis Malmökontor, tillägger:

– Vi på Delphi är både glada och stolta över möjligheten att vara med och stötta Summer campen i Rosengård. Vi har länge verkat för att öka mångfalden och jämlikheten i advokatbranschen och engagerar oss i flera projekt som lyfter ungdomar i utsatta områden i Malmö.

Det tre veckor långa programmet erbjuder deltagarna en inblick i de karriärvägar inom företagsvärlden som högre utbildning banar väg för. Innehållet sträcker sig från globala utmaningar till affärsfilosofi och kreativt skrivande, med syftet att utrusta deltagarna för framtida ledarskapsroller. Ambitionen är att erbjuda minst 20 unga plats. Deltagarna kommer att erhålla lön under tiden de går F1RST Summer Camp.  

Den ansvariga projektgruppen, med starka band till både Rosengård och Handelshögskolan, utgör navet i campens verksamhet. Genom lokalt engagemang och expertis är målet att skapa en miljö där deltagarna kan identifiera sig och känna att deras röster och erfarenhet hörs.  

För mer information, vänligen kontakta:

Sabinor Haas Lönnroth
Program Director – F1RST
Email: Sabinor.Haas.Lonnroth@hhs.se
Telefon: 0707-30 69 55

Margaretha Söderström
Kommunikationschef MKB
Email: margaretha.soderstrom@mkbfastighet.se
Tel: 0701-88 33 55

Om F1RST

F1RST är en stiftelse som sänker trösklar till högre utbildning och ger underrepresenterade talanger förutsättningar att skapa en bättre framtid för sig själva, samhället och näringslivet. F1RST grundades av Daniel Sachs Foundation och Handelshögskolan i Stockholm och utgör ett unikt samarbete mellan svenska skolor, universitet, näringslivet och civilsamhälle. 

Om MKB Fastighets AB

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 370 anställda och ägs av Malmö stad. Med  närmare 27 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på drygt 46 miljarder kronor. MKB har en tredjedel av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.

MKB:s vision är ”Hem för var och en” och de tre kärnvärdena - modiga, enkla tillsammans - ligger till grund för  det dagliga arbetet.

Om Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.​

SSE Education News Press release