Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Tjänar Sverige på att ge bistånd och vad säger forskningen om biståndets resultat?

I debatten hörs påståenden om att biståndet är ineffektiv och inte ger något resultat. Vad säger forskningen egentligen om biståndets resultat? SITE vice VD och forskaren Anders Olofsgård ger svar på tal i det senaste avsnittet ur "Biståndskvarten - Om forskning och fakta" från ForumCiV.

I ForumCiv senaste samtalsserie om biståndspolitik förklarar Anders Olofsgård för Anna Stenvinkel (Generalsekreterare, ForumCiV) vilken betydelse forskningen har för biståndet och besvarar även frågan om Sverige verkligen tjänar på att ge bistånd:

Jag har aldrig sett någon forskning som försöker ge någon slags totalsvar på den saken. Det blir ju väldigt många olika frågor om alternativkostnaden av pengarna och alla sådana saker. Hur bedömer vi det? Med det finns förstås många områden inom vilka man kan hävda på potentiellt positiva effekter. Det handlar om allmännyttan av minskad fattigdom och sådana investeringar i olika typer av globala utmaningar förstås. Vi pratar ju nu om vaccin och vi pratar om pandemier. Vi pratar om klimatet och så vidare. Alla de här sakerna är ju något som biståndet också kan hjälpa och bidra med som tjänar inte bara folk i de länderna, utan tjänar oss också.
Anders Olofsgård
Forskare och Vice VD, Stockholm Institute of Transition Economics

I bild från vänster: Anders Olofsgård och Anna Stenvinkel.

 

SITE Development International economics  Macroeconomics Economics Article News