Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Är psykologisk trygghet och motståndskraft viktig för investeringspersonal?

Handelshögskolan i Stockholm inleder ett nytt forskningssamarbete med Norges Bank Investment Management (NBIM) för att undersöka vikten av psykologisk trygghet och motståndskraft hos investeringspersonal.

Handelshögskolan och NBIM inleder ett forskningssamarbete för att göra en djuplodande undersökning av vikten av psykologisk trygghet och motståndskraft hos investeringspersonal. Detta samarbete sammanför ledande experter på området, bland annat professor Martin Carlsson-Wall, Director, Center for Sports and Business vid Handelshögskolan, och professor Amy Edmondson från Harvard Business School, en pionjär inom forskning inom psykologisk trygghet och författare till boken ”The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth”.

Forskningen har som mål att förstå mekanismerna bakom psykologisk trygghet och motståndskraft hos investeringspersonalen och hur införandet av idrottspsykologiska principer kan bidra till att stärka fondens prestationskultur. Vi söker uppnå djupare förståelse av hur dessa faktorer påverkar arbetsmiljön och prestationerna inom organisationen.

– Vi är mycket glada över att Martin Carlsson-Wall från Handelshögskolan och Amy Edmondson från Harvard Business School ska driva detta projekt. Deras expertis kommer att förbättra vår förståelse av psykologisk trygghet och motståndskraft. Detta kommer att leda till värdefulla insikter som sedan kan utgöra grunden för program för att förbättra arbetsmiljön och prestationerna inom organisationen, säger Nicolai Tangen, Chief Executive Officer, Norges Bank Investment Management.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Carlsson Wall
Professor, Handelshögskolan i Stockholm:
Email: martin.carlsson-wall@hhs.se
Tel: +46 730 440 900

Om Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

SSE Sports and Business SIR Health Finance Press release