Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

News

Fazer ingår partnerskap med Handelshögskolans Center for Retailing

18 april 2023
Fazer inleder samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och dess Center for Retailing som Retail Club Partner i Retail Management-programmet.

Därför kan äldre kvinnor vara bättre reklammodeller

15 mars 2023
Kan det vara fördelaktigt att använda sig av äldre kvinnor som modeller i reklamkampanjer? Ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm visar att så är fallet. Resultaten pekar i helt motsatt riktning mot tidigare forskning och visar att företag har stor nytta av att använda sig av äldre, kvinnliga reklammodeller i sina annonser.

Forskare: Så firar du en mer hållbar jul

16 december 2022
Trots att många säger att de vill agera mer hållbart, är det inte alltid lätt att faktiskt göra det – särskilt i juletid, där konsumtion är en stor del av högtiden. Maja Fors, doktorand och forskare på Center for Retailing på Handelshögskolan i Stockholm, guidar oss igenom hinder som identifierats inom forskningen och saker vi kan göra för att övervinna dessa och förhoppningsvis fira en lite mer hållbar jul.

Hur ser handelns framtid ut?

25 september 2018
Detaljhandeln är en bransch under förändring. Dagens höga förändringstakt gör att behovet av akademisk utbildning och forskning inom området ökar. På Handelshögskolan i Stockholm finns en lång tradition av forskning och utbildning med bäring på detaljhandelns utmaningar. För att uppmärksamma att det i höst är 10 år sedan de första studenterna skrevs in på Handelshögskolans kandidatprogram i Retail Management bjuder Handelshögskolan in branschen till en eftermiddag med forskarspaningar och branschpaneler med fokus på handelns framtid.

Axel Johnson Gruppen stöttar Handelshögskolans satsning på fördjupat lärande

11 juli 2017
Tack vare ett tätt samarbete och en donation på 50 miljoner från Axel Johnson Gruppen kommer Handelshögskolan i Stockholm att lansera Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program, en satsning på undervisning och personlig utveckling som blir den största i Handelshögskolans historia. Donationen är unik i Sverige i sitt slag då merparten av offentlig och privat finansiering vanligtvis går till forskning och inte undervisning.