Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolans Art Initiative firar 10 år – samarbetar med Magasin III (igen)

I år är det tio år sedan konstprogrammet på Handelshögskolan i Stockholm föddes. Våren 2013 visades en serie videoverk från Magasin III:s samling i Handelshögskolan atrium. För att fira denna milstolpe samarbetar vi återigen med Magasin III och visar ett kurerat program på temat Gränsland. 

Videoverken och de samtal som startade omkring dem bland skolans studenter och fakultet blev starten till det som idag är Art Initiative – ett omfattande projekt i vilket samtida konst bäddas in i den akademiska miljön och gör skolan än mer kunskapsintensiv. Konsten introducerar nya perspektiv i samklang med skolans kärnverksamhet inom ekonomi och finans.

Art Initiative arbetar fortfarande med videokonst i skolans atrium, samt med att se till att lärosätets ständigt växande permanenta samling samtida konst kan fungera som stimulans och tankegods i undervisning, forskning och social samvaro. 

Under de tio år som gått har Handelshögskolan också skapat ett utbildningsuppdrag, FREE, vars mål är att studenter som tar examen från oss är Faktabaserade, Reflekterande, Empatiska och Entreprenöriella. Art Initiative – och konsten – spelar en viktig roll i att stötta detta uppdrag.

Nu firar vi våra första tio år med att återigen samarbeta med Magasin III. Under våren och hösten kommer nio videoverk ur Magasin IIIs samling att visas i ett kurerat program på temat Gränsland. Fem av verken återkommer från 2013, och fyra är nya. 

– Det var Magasin III som hjälpte oss fyra av startskottet till vår konstsatsning. Det känns högtidligt att sammanfatta Art Initiatives första tio år med att återigen samarbeta med en så ambitiös och kunskapsbaserad verksamhet som Magasin III. Jag ser fram emot att våra studenter ska få uppleva och utvecklas av det ny-gamla videoprogrammet. Art Initiative skapar ständigt föreläsningar och samtal om konsten vi har på skolan för att hjälpa studenterna att knyta an till verken, och det kommer vi under året göra med det här videoprogrammet, säger Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm och den som för tio år sedan inledde samarbetet med Magasin III.

Intresserad av att se videoprogrammet? Skolan är öppen för besök mellan 8 och 17 på vardagar. Använd entré på baksidan, Bertil Ohlins gata 5.

För mer info, vänligen kontakta:

Lars Strannegård
Rektor på Handelshögskolan i Stockholm 
Email: lars.strannegard@hhs.se

Tinni Ernsjöö Rappe 
Ansvarig för Art Initiative 
Email: tinni.rappe@hhs.se 
Tel: 0708-36 66 41

Om Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

SSE Art Initiative Press release