Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolans inkubator växlar upp inom hållbarhet: 10 nya startups ska coachas

SSE Business Lab var bland de första inkubatorerna i Sverige som införde krav på mångfald och hållbarhet i sin antagning. Nu utökar de sitt stöd genom hållbarhetsträning och skruvar ytterligare upp förväntningarna på sina bolag.

De tio startups som idag börjar på Handelshögskolans inkubator förväntas samtliga ha nettopositiv påverkan på samhälle och klimat. SSE Business Lab har breddat kraven i sin antagningsprocess och kommer framöver att coacha samtliga antagna bolag inom hållbarhet.

– Vi har sedan tidigare hjälpt våra tidiga bolag integrera hållbarhet i sin kärnaffär. Nu kommer vi även stötta våra mer långt komna startups med att sätta tydliga mål och mäta sin påverkan, säger Andreas Johansson, vd för SSE Business Lab.

Det utökade stödet inom hållbarhet är en del av den satsning som Andreas Johansson utlovade när han för ett år sedan tog över rodret på Handelshögskolans inkubator. Redan sedan tidigare behöver samtliga bolag som söker till SSE Business Lab visa att deras verksamhet har potential att bidra till FN:s globala mål. Den nya obligatoriska hållbarhetsutbildningen ska hjälpa de antagna bolagen att följa upp vilken påverkan de har genom att kvantifiera den.

Coachas inom både klimat- och affärstänk

Utöver stödet inom hållbarhet kan de nu antagna grundarna dra nytta av experthjälp från olika näringslivsprofiler. De nya bolagen tilldelas coacher som bistår med vägledning under bolagens tid i inkubatorn. En av de nya coacherna är Estelle Westling, serieentreprenör och närmast grundare av health tech-bolaget Grace Health.

– Det är genom att koppla smarta affärsmodeller till de globala utmaningarna som vi skapar morgondagens lönsamma företag och skapar skillnad på riktigt. Jag ser fram emot att stötta de nya bolagen i sin tillväxtresa, säger hon.

Utöver coachningen får de nyantagna bolagen tillgång till stöttning och partnerskap inom allt från utveckling till marknadsföring och kapitalanskaffning. De får dessutom tillgång till Handelshögskolans och SSE Business Labs gedigna nätverk av alumner, affärsänglar, och investeringsbolag.

Här är bolagen som antagits till SSE Business Labs program:  

Cay Collective: Marknadsplats där kreatörer kan sälja unika och prisvärda objekt inom inredning, konst, och mode.

Daifin: Kortsiktig finansieringslösning som gör det möjligt för små och medelstora företag utan tillgång till handelskredit att skaffa varor, sälja dem, och betala tillbaka vid ett senare tillfälle.

Dendrite: Lösning som hjälper AI-agenter interagera med internet, lokalt eller på distans, vilket minskar token-kostnader och ökar hastigheten.

Disability Rebel: Plattform som gör det enkelt för personer med funktionsnedsättning att handla produkter och tjänster anpassade efter deras behov.

Gradr: En automatiserad AI-plattform som skapar och rättar tentor.

Hangry People: Hållbara och innovativa mellanmål och snacks.

KoalaClick: Automatiseringsverktyg som låter vem som helst att bygga och köra skräddarsydda automatiseringar.

PowerMate: App som förenklar elektrifieringen genom att låta människor dela sina elfordonsladdare.

Revive Retail: B2B-pluginlösning som främjar cirkularitet genom att göra det möjligt för återförsäljare att snabbt och enkelt ta sig in på återförsäljningsmarknaden.

Stealth Mode-bolag: ???

House of Innovation SSE Business Lab Gender Inequality Artificial intelligence Climate Digitalization Energy Entrepreneurship Environment Equality Innovation Start-up Strategy Sustainability Technology Press release