Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Books

Books published by faculty at the department from 1980 to present day.

1980 - 1984 - 1989 -1990 - 1992 - 1993 - 1994 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018 -2020

2020

 • Mahadevan, J., Primecz, H. and Romani, L. (2020). Cases in Critical Cross-Cultural Management: An Intersectional Approach to Culture, New York: Routledge.

 • Holmberg, I. and Petrelius Karlberg, P. (2020). Ansvarsfullt ledarskap: vägem till hållbara affärer, Lund: Studentlitteratur.

 • Szkudlarek, B., Romani, L., Osland, J. and Caprar, D. (2020). The Sage Handbook of Contemporary Cross-Cultural Management. London: Sage.

2018

 • Brunsson, N., and Jutterström, M. (eds.). (2018). Organizing and Reorganizing Markets, Oxford: Oxford University Press.

 • Gephart, R.P., Miller, C.C., and Helgesson, K. Svedberg (eds.) (2018). The Routledge companion to risk, crisis and emergency management, New York: Routledge.

2017

 • Blomberg, J. (2017). Management: organisations- och ledarskapsanalys, Lund: Studentlitteratur.

 • Kallifatides, M., and Lerpold, L. (eds.) (2017). Sustainable development and business, Stockholm: SSE Institute for Research, Stockholm School of Economics.

 • Wijkström, F., Reuter, M., and Emami, A. (eds.) (2017). Civilsamhället i det transnationella rummet, Stockholm: European Civil Society Press.

2016

 • Runsten, P., and Werr, A. (2016). Kunskapsintegration: om kollektiv intelligens i organisationer. Lund: Studentlitteratur.

 • Sjöstrand, S-E., Berglund, T., Grönberg, L., Kallifatides, M., Poulfelt, F., Pöyry, S., and Sigurjonsson, O. (2016). Nordic Corporate Governance: an extensive in-depth study of corporate governance and board practices in 36 large companies, Stockholm: Stockholm School of Economics Institute for Research.

 • Sjöstrand, S-E., Berglund, T., Grönberg, L., Kallifatides, M., Poulfelt, F., Pöyry, S., and Sigurjonsson, O. (2016). Nordisk bolagsstyrning: En närstudie av ägarstyrning och styrelseprocesser i 36 storföretag, Stockholm: Stockholm School of Economics Institute for Research.

 • Sjöstrand, S-E. (2016). Rethinking Corporate Governance: The Forming of Operative and Financial Strategies in Global Corporations, Cheltenham: Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

 • Werr, A., and Furusten, S. (Eds.) (2016). The Organization of the Expert Society, New York: Routledge.

2015

 • Strannegård, L., and Jönsson, S.A. (2015). Den Ledarskapsboken. Stockholm: Liber.

2014

 • Alexius, S. (2014). Ansvar och marknader - vem tar ansvar för spelmarknadens baksida? Stockholm, Liber.

 • Alexius, S., and Hallström, K.T. (eds.). (2014). Configuring Value Conflicts in Markets, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

 • Björkman, J, Fjaestad, B., and Alexius S. (eds.). (2014). Alla dessa marknader. Riksbankens jubileumsfonds årsbok 2014. Makadam förlag.

 • Pallas, J., Jonsson, S., and Strannegård, L. (eds.). (2014). Organizations and the Media: Organizing in a Mediatized World, London: Routledge.

2013

 • Helgesson, K. Svedberg, and Mörth, U. (eds.) (2013).​ The Political Role of Corporate Citizens. An Interdisciplinary Approach, Series: Palgrave Studies in Citizenship Transitions, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • Jutterström, M., and Norberg, P., (eds.) (2013). CSR as a Management Idea: Ethics in action, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

 • Styhre, A. and Strannegård, L. (eds.) (2013) Management : an advanced introduction. Lund: Studentlitteratur.

 • Stenström, E. and Strannegård, L. (eds.) (2013) Kreativt kapital: om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar, Stockholm: 8tto.

 • Strannegård, L. (ed.). (2013). Den omätbara kvaliteten. Lund: Studentlitteratur.

 • Uggla, B.K., Reuter, M. and Wijkström, F. (eds.). (2013). Trust and Organizations: Confidence across borders. London: Palgrave Macmillan.

2012

 • Blomberg, J., Kjellberg, H., and Winroth, K. (2012). Marketing Shares, Sharing Markets: Experts in Investment Banking, London: Palgrave MacMillan.

 • Helgesson, K. Svedberg and Mörth, U. (eds.), (2012). Securitization, Accountability and Risk Management: Transforming the Public Security Domain, Series: PRIO New Security Studies, London: Routledge.

 • Lempereur, A., Colson, A., and Wetter, E. (2011). Förhandlingsbart:metodbok i förhandlingsteknik, Stockholm: Liber.

2011

 • Holmquist, C. (2011). Från vem och till vem? De gröna näringarnas ekonomiska flöden ur ett genusperspektiv, Stockholm:LRF förlag.

 • Holmquist, C. (2011). Kvinnors företagande - kan och bör det öka? Forskning i fickformat, Stockholm: EFI.

 • Jutterström, M., and Norberg, P. (2011). Företagsansvar - CSR som managementidé, Lund: Studentlitteratur.

 • Lundeberg, M. (2011). Improving Business Performance: A First Introduction, Stockholm: SIR.

 • Modig, N., and Åhlström, P. (2011). Vad är lean?, Stockholm: SSE Institute for Research.

 • Åhlström, P., (ed)., (2011). Executives and Technology: Essays in Hounour of Christer Karlsson, Brussels: EIASM.

2010

 • Delmar, F., and Wennberg, K. (2010). The Birth, Growth, and Demise of Entrepreneurial Firms in the Knowledge Intensive Economy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

 • Holmquist, C., and Wennberg, K. (2010). Många miljarder blir det - fakta och nyckeltal om kvinnors företagande, Stockholm: Tillväxtverket (I 0124).

 • Kallifatides, M., Nachemson-Ekwall, S., and Sjöstrand, S-E. (2010). Corporate Governance in Modern Financial Capitalism - Old Mutual's Hostile Takeover of Skandia, Cheltenham, UK and Northampton, MA, US.

 • Mårtensson, P., and Mähring, M. (eds.), (2010). Mönster som ger avtryck - Perspektiv på verksamhetsutveckling, Stockholm: EFI.

 • Strannegård, L., and Zetterquist-Eriksson, U. (2010). Begreppbart: Organisation, Malmö: Liber.

 • Strannegård, L., and Pallas, J., (eds.), (2010). Företag och medier, Malmö: Liber.

 • Sundström, G., Soneryd, L., and Furusten, S. (eds.), (2010). Organizing Democracy - the Construction of Agency in Practice, London: Edward Elgar.

 • Hallström, K.T. and Boström, M. (2010). Transnational Multi-Stakeholder Standardization. Organizing Fragile Non-State Authority, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

 • Wijkström, F. (ed.), (2010). Idéer för framtiden. Tankar på vägen in i det nya sparbankslandet, Stockholm: SparbanksAkademin.

 • Åhlström, P. (ed.), (2010). Verksamhetsutveckling i världsklass, Lund: Studentlitteratur.

2009

 • Holmberg, C., and Wijkström, F. (2009). Kunskapsbyggaren. Meningsfulla möten och kunskap utan gränser. En vänbok till Åke Danielsson, Stockholm: EFI.

 • Holmquist, C., and Wiklund, J. (eds.). (2009). Entrepreneurship and the Creation of Small Firms - Empirical Studies of New Ventures, London: Edward Elgar.

 • Holmquist, C. (ed). (2009). Entreprenörskap på riktigt, Lund: Studentlitteratur.

 • Jönsson, S., and Strannegård, L. (eds.), (2009). Ledarskapsboken, Malmö: Liber.

 • Kindstrand, G., and Stenström, E. (eds.), (2009). Kraftfält 1994 - 2011, Stiftelsen framtidens kultur. (Translated in English 2010).

2008

 • Holmquist, C. (2008). Internationalization as Strategy and Internet as a Means to Enhance Entrepreneurial Activity and Firm Growth among Women Entrepreneurs in Sweden, Stockholm: Globaliseringsrådet. FSF.

 • Mårtensson, P., Bild, M., and Nilsson, K. (eds.), (2008). Teaching and Learning at Business Schools: Transforming Business Education, Aldershot, England: Gower Publishing.

 • Strannegård, L., and Hansson, M. (eds.), (2008). Global Wanderings - Reports from a Contemporary Grand Tour. Stockholm: IFL Exective Education at Stockholm School of Economics.

 • Pemer, F. (2008). Framgång eller fiasko? En studie av hur klienter utvärderar konsultprojekt. (Failure or Success? - A Study of How Clients Evaluate Consulting Project), Stockholm: EFI.

2007

 • Brülde, B., and Strannegård, L. (2007). Affärsetik, Malmö: Liber.

 • Furusten, S. (2007). Den institutionella omvärlden - organisering bortom företagsledning och marknad, Lund: Liber.

 • Strannegård, L. (ed.), (2007). Den omätbara kvaliteten, Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

 2006

 • Björkegren, D. (2006). Konsumtions- och familjeliv - himmelriket på jorden?, Stockholm: Arvinius förlag.

 • Fernler, K., and Helgesson, C-F. (2006). Kloka Regler? Kunskap i regelsamhället. Lund: Studentlitteratur.

 • Lundeberg, M., Mårtensson, P., and Mähring, M. (eds.). (2006). IT & Business Performance - A Dynamic Relationship, Lund: Studentlitteratur.

 2005

 • Blomberg, J. (2005). Finansmarknadens aktörer - ett organizational finance perspektiv, Malmö: Liber.

 • De Geer, H., Holmberg, I., and Karlsson, S. (eds.), (2005). Att välja ledare, Stockholm: Natur & Kultur.

 • Ericsson, D., and Kallifatides, M. (eds.), (2005). Samtalet fortsätter - bortom ledarskapets gränser, Lund: Academia Adacta.

 • Furusten, S., and Werr, A. (eds.), (2005). Dealing with Confidence. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

 • Helgesson K. Svedberg, Henning, R., and Fernler, K. (eds.), (2005). En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället, EFI Yearbook 2005, Lund: Studentlitteratur & EFI.

 • Norberg, P. (2005). Finansvärldens människor, Lund: Studentlitteratur.

 2004

 • Boström, M., Forssell, A., Jacobsson, K. and Tamm Hallström, K. (eds.), (2004). Den organiserade frivilligheten. Stockholm: Liber.

 • Ernsjöö Rappe, T., and Strannegård, L. (2004). Rent hus - slaget om den svenska dammråttan, Stockholm: Norstedts.

 • Hallström, K.T. (2004). Organizing International Standardization - ISO and the IASC in Quest of Authority, Cheltenham, UK: Edward Elgar.

 2003

 • Blomberg, J. (2003). Projektorganisationen - kritiska analyser av projektprat och praktik, Malmö: Liber.

 • Furusten, S. (2003). Managementkonsultation - reglerad expertis eller imoproviserd konst?, Lund: Studentlitteratur.

 • Holmberg, I., and Henning, R., (eds.), (2003). Offentligt ledarskap - om förändring, förnyelse och nya ledarideal, Lund: Studentlitteratur. Inläst till ljudbok 2003.

 • Strannegård, L. (2003). Flipp eller flopp - om misslyckandets dynamik, Stockholm: Raster Förlag.

 • Strannegård, L. (2003). Avhandlingen - om att formas till forskare, Lund: Studentlitteratur.

 • Sundgren, B., Mårtensson, P., Mähring, M, and Nilsson, K. (eds.), (2003). Exploring Patterns in Infor-mation Management: Concepts and Perspectives for Understanding IT-Related Change, Stockholm: EFI, Stockholm School of Economics.

2002

 • Danielsson, A., and Holmberg, I. (eds.), (2002). Ledarskapets olika skepnader: Exemplet Hallandsås, Lund: Studentlitteratur.

 • Holger, L., and Holmberg, I. (eds.), 2002). Identity Trademarks, Logotypes and Symbols, Stockholm: Raster Förlag. Även utgiven på svenska: Identitet, varumärken, tecken och symboler.

 • Holmberg, I., and Wiman, M. (eds.), (2002). En varumärkt värld, Stockholm: Liber förlag.

 • Holmberg, I., Salzer-Mörling, M., and Strannegård, L. (eds.), (2002). Stuck in the Future? - Tracing 'the New Economy', Stockholm: BookHouse Publishing.

 • Holmquist, C. (ed.), (2002). Företagerskan - om kvinnor och entrepreörskap, Stockholm: SNS.

 • Wijkström, F. and Lundström, T. (2002). Organisationerna i det civila samhället, Stockholm: Sober Förlag.

 2001 

 • Björkegren, D. (2001). Glädjens mekanismer - Sveriges Television, Bjärnum: Carlsson Bokförlag.

 • Strannegård, L. (2001). Already Elsewhere. Om lek, hastighet och identitet i affärslivet. Med bilder av Maria Friberg, Stockholm: Raster förlag. Även ugiven på engelska: Already Elsewhere - on Play, Identity and Speed in Business, Stockholm: Raster Förlag.

 2000

 • Wijkström, F., and Johnstad, T. (eds.), (2000). Om kooperation & social ekonomi, Stockholm: Föreningen Kooperativa Studier.

 • Werr, A., Norén, M., and Bryskhe, H. (2000). Baby Elephant Walk - Om nyskapande i etablerade strukturer. Stockholm: IMIT.

1999

 • Furusten, S. (1999). Popular Managment Books - how they are made and what they mean for organisations, London: Routledge.

1998

 • Blomberg, J. (1998). Myter om projekt, Stockholm: Nerenius & Santérus förlag/fakta info direkt/Thompson.

1997

 • Wijkström, F., and Lundström, T. (1997). The Nonprofit Sector in Sweden, Manchester UK: Manchester University Press.

1996

 • Björkegren, D. (1996). The Culture Business, Padstow: Routledge.

 • Furusten, S. (1996). Den populära managementkulturen, Stockholm: Nerenius & Santérus förlag.

1994

 • Björkegren, D. (1994). Filmens företag, Stockholm: Nerenius & Santérus förlag.

1993

 • Boter, H., and Holmquist, C. (1993). Internationalisering av nordiska småföretag. En komparativ studie av högteknologiska och konventionella företag.

1992

 • Björkegren, D. (1992). Kultur och ekonomi, Stockholm: Carlsson Bokförlag.

 • Sjöstrand, S-E., and Holmberg, I. (eds.), (1992). Företagsledning bortom etablerad teori, Lund: Studentlitteratur.

 1990

 • Holmberg, I. (1990). Från divisioner till bolag, Stockholm: Norstedts.

 • Holmquist, C. (1990). Den brottslige företagaren - myt eller sanning? En studie av ekonomisk brottslighet, etik och moral inom företagssektorn, Malmö: Liber.

1989

 • Björkegren, D. (1989). Hur organisationer lär, Lund: Studentlitteratur.

 • Holmquist, C., and Sundin, E. (1989). Kvinnor som företagare - osynlighet, mångfald anpassning - En studie, Malmö: Liber.

 1984

 • Holmquist, C., Lundin, R., and Sundin, E. (1984). Förhandla mer - räkna mindre, Malmö: Liber.

1980

 • Holmquist, C. (1980). Styrning av organisationer - ett systemperspektiv tillämpat på statliga företag (Avhandling) Umeå: Umeå universitet.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer