Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Sverige genom krisen: ny svensk forskningsrapport om ekonomi och policy i coronatider

Sveriges hantering av coronaviruset har lett till stor uppmärksamhet och debatt i internationella nyhetsmedier. Hur kommer det sig att Sverige agerat annorlunda än andra jämförbara länder? Detta ämne – och mycket annat – diskuteras i en omfattande ny rapport från forskare anslutna till Handelshögskolan i Stockholm, med titeln Sverige genom krisen.

Det har gått ett drygt kvartal sedan det blev klarlagt att coronaviruset nått allmän spridning i Sverige. Sedan dess har viruset dominerat samhällsdebatten. Nu lanseras genom Handelshögskolan en omfattande forskningsbaserad rapport om ekonomi, näringsliv och politik. Den erbjuder ett solitt akademiskt perspektiv, oberoende av både politiska aktörer och intresseorganisationer.

Rapporten innehåller fler än 40 artiklar av ett 50-tal välrenommerade forskare – bland dem Sara Rosengren, professor i företagsekonomi och chef för Center for Retailing och Tore Ellingsen, professor i nationalekonomi, och ledamot i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Akademiska idéer och perspektiv på krisen

Rapporten samlar ett brett spektrum av akademiska idéer och perspektiv i hopp om att hjälpa beslutsfattare inom olika sektorer förstå coronavirusets följdeffekter. Den täcker in en mängd olika ämnen, däribland Sveriges politiska beslutsfattande under coronakrisen, våld i nära relationer, metoder för att förebygga splittring i kristider, detaljhandelns utveckling, framtidens utbildning, ledarskap och mycket mer. Artiklarna kommer att publiceras på skolans webbplats under hela sommaren, med början den 15 juni. I september släpps hela rapporten i bokformat av Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR). Allt innehåll i rapporten är skrivet på engelska, under det internationella namnet Sweden through the crisis.

– Detta är en rapport som inte bara handlar om ekonomi, utan om hur ekonomiska frågor är en grundläggande del av samhället som helhet. Rapportarbetet har varit ett sätt för oss att ta ansvar som forskningsinstitution. Vår ansats att integrera olika perspektiv i rapporten visar vad en handelshögskola kan tillföra i dag, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan.

För att få ett mail om de senast publicerade artiklarna, registrera dig för vårt nyhetsbrev.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Carlsson-Wall
Docent i företagsekonomi
Projektledare, Sweden through the crisis
Tel: +46-730-44 09 00
Email: martin.carlsson-wall@hhs.se

Göran Lindqvist
Chef för Forskningssekretariatet vid Handelshögskolan
Projektledare, Sweden through the crisis
Tel: +46-704-58 42 22
Email: goran.lindqvist@hhs.se

SSE