Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

The Flag Project - en multiutställning på Handelshögskolan i Stockholm

The Flag Project är en konstutställning i multiform av den svenska konstnären Jacob Dahlgren på Handelshögskolan i Stockholm under september och oktober 2021. Utställningen innehåller flaggor på flaggstängerna på Sveavägen 65, workshops ledda av Jacob Dahlgren, tillverkning av flaggor i vårt atrium som sedan ställs ut - och seminarium på ämnet abstraktioner.

I The Flag Project kommer skolans entré och atrium förvandlas till både utställning och ateljé. Under workshops ledda av Jacob Dahlgren kommer studenter och fakultet att få formge flaggor baserade på abstraktioner och mönster från studier, forskning eller vardagsliv. Dessa flaggor kommer sedan att sys av textilkonstnärer som arbetar på plats i atriet i ett slags performance. Flaggorna kommer under hand att hängas upp på skolan - och utställningen att växa.

Alla workshops kommer att äga rum i det nya konstklassrummet The Jacob Dahlgren Room (tidigare 542) - en helt ny pedagogisk miljö skapad av Jacob Dahlgren i syfte att väcka frågor och diskussioner om mätbarhet, mönster och relevansen i abstraktioner.

Det finns många beröringspunkter mellan Jacob Dahlgrens konst och det vi utövar och lär ut på Handels: Jacob Dahlgren arbetar med material för mätbarhet (måttstockar, måttband, vågar, linjaler) och de flersta av hans grafiska mönster hämtas från samma typ av instrument som dagligen används på handelshögskolor: diagram, cirklar, staplar och tabeller.

Och på samma sätt som konst kan vara abstrakt, så kan även forskning vara det. En abstraktion är en förenkling som förändrar kontexten och sättet som vi ser på och tolkar ett fenomen. Det är en metod som baserar sig på att ta bort information/material i syfte att förstärka eller förenkla. En metod som kan få oss att se, uppleva eller förstå en komplex verklighet och uppfatta saker som annars gått förlorade. Sammanfattningen av en akademisk text eller avhandling kallas också, som vi vet, för ett abstract, och bygger på samma idé.

Vi har bjudit in Jacob Dahlgren, vars arbete är inspirerat av såväl minimalistisk som konstruktivistisk tradition, för tillsammans i samtal vidga våra medvetanden omkring vad det egentligen betyder att arbeta med abstraktionen som metod.

Mer om The Flag Project här.

Mer om The Jacob Dahlgren Room här.

För mer information: kontakta Tinni Ernsjöö Rappe, Art Initiative, 0708-36 66 41, tinni.rappe@hhs.se

 

 

E58877A7-AEC1-4AF3-BA60-F3A6BAA4C414.JPG

Emelie Lundin och Sara Kallioinen Lunggren, textilkonstnärer utbildade på Konstfack, tillsammans med Jacob Dahlgren i skolans atrium.

IMG_7436.jpg

Jacob Dahlgren and his flags outside the school, September 1, 2021.

Art Initiative