Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ulrika och Staffan Bohman donerar 10 miljoner till Handelshögskolans nya fakultetsfond

Handelshögskolan i Stockholm lanserar en ny fakultetsfond med syfte att finansiera, attrahera och bibehålla världsledande fakultet i Sverige. Handelsalumnerna Ulrika och Staffan Bohman är de första att stötta initiativet med en donation på 10 miljoner kronor.  

Handelshögskolans framgång vilar på en exceptionell fakultet. För att konkurrera på en internationell marknad måste vi kunna erbjuda både det främsta inom både undervisning och forskning. Att investera i vår fakultet är nödvändigt – men kostsamt. Genom sin nya Faculty Fund hoppas Handelshögskolan kunna locka till sig och behålla framstående talanger som kan bidra till att stärka svensk konkurrenskraft. 

Ulrika och Staffan Bohman inledde sina studier vid Handelshögskolan år 1969. De träffades i studentkåren och gifte sig 1973, samma år som de tog examen. Staffan har haft en framgångsrik karriär med ledningspositioner inom bolag och i styrelser, däribland Boliden, Alfa Laval, Scania, Atlas Copco och Electrolux. Ulrika arbetade i många år som finansiell analytiker vid kapitalförvaltningsbolaget Öhman, och har också drivit eget under en längre tid.  

Paret Bohman har haft en nära relation till sin alma mater under de gångna åren. Staffan har varit ordförande för Institute of International Business vid Handelshögskolan, och flera av de bolag han arbetat för har varit med i Handelshögskolans partnerprogram. Parets donation är en fortsättning och bekräftelse på den starka koppling de känner till skolan.   

Staffan och Ulrika Bohman säger: 

– Vi är djupt tacksamma för den tid vi tillbringat på Handelshögskolan och den utbildning vi fått. Vi ser det både som vår plikt och ett nöje att få ge tillbaka och bidra till skolans framtida satsningar inom högre utbildning.

Investering i framtiden

Detta är den första donationen till den nya fakultetsfonden.  

Vi är glada över att kunna inleda ett nytt och spännande kapitel med detta generösa stöd från våra alumner Ulrika och Staffan Bohman. Deras donation kommer att ha stor betydelse för vårt framtida arbete. Genom att investera i vår fakultet investerar vi också i framtiden för vår institution och de många liv som den kommer att beröra, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Hanna Flodmark  
Director, Communications and Marketin, Handelshögskolan i Stockholm
Email: Hanna.Flodmark@hhs.se  
Tel: 070-689 90 15 

Om Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.‚Äč

SSE News Press release