Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Paolo Sodini tilldelas ny professur i finans

Handelshögskolan i Stockholm inrättar en ny finansprofessur, the 25th Anniversary Professor in Finance, som kommer att innehas av professor Paolo Sodini. Den nya professuren har möjliggjorts genom en donation från Anne Weidemanis Mägi och Joakim Weidemanis.

Professor Paolo Sodini har varit en del av fakulteten vid Handelshögskolan i Stockholm sedan 2001 och har specialiserat sig på området hushållsfinans. Hans forskning fokuserar på individens beteende på finansmarknaden, däribland sparande, finansiellt risktagande och portföljallokering. Han har också undersökt faktorerna bakom den ojämställda förmögenhetsfördelningen, med fokus på avkastning på tillgångar samt sparande. Hans senaste forskning tittar närmare på hur bostadsägande påverkar hushållens ekonomiska val samt könsskillnader på bostadsmarknaden.

I sin nya roll kommer Paolo Sodini att utforska hur effektiva detaljhandelns finansmarknader är och i vilken utsträckning de fungerar och utvecklas i konsumenternas intresse. Han kommer också att fortsätta att forska om ojämlikhet och social rörlighet, med tonvikt på hur dessa formas av finansiella val. Han framhäver också hur avgörande tillgången till svensk mikrodata varit för hans forskning.

– Jag har arbetat med svensk mikrodata under hela min karriär. Det är en resurs med en enorm inneboende potential för svensk politik och välfärd, för att inte nämna den akademiska forskningen. Jag önskar att medvetenheten om detta vore större och att Sverige skulle fortsätta samla in data som tidigare, säger Paolo Sodini.

Viktigt för samhället

Den nya professuren möjliggörs tack vare en donation från Handelsalumnerna Anne Weidemanis Mägi och Joakim Weidemanis som firar sin 25:e bröllopsdag i år. Paret har en lång och nära relation till Handelshögskolan i Stockholm. De träffades när de båda studerade vid Handelshögskolan. Anne Weidemanis Mägi tog både sin Master och sin doktorsexamen vid Handels och beskriver skolan som en språngbräda för sin akademiska karriär. Joakim Weidemanis deltog under studierna i arbetet med att grunda systerskolan SSE Riga tillsammans med den dåvarande rektorn för Handelshögskolan, Staffan Burenstam Linder.

Paret Weidemanis har tidigare donerat pengar till två av skolans konstklassrum, men till sitt silverbröllop valde de att istället bidra till skolans forskning.

– Hushållsfinans är ett fascinerande område. Det lyfter ett bredare perspektiv på finans bortom affärer, med fokus på frågor som är viktiga för och kan forma samhället som helhet. Vi uppskattar också vikten av att skapa något med bestående värde, som andra kan fortsätta att bygga vidare på, säger Anne Weidemanis Mägi och Joakim Weidemanis.

För mer information, vänligen kontakta:

Bobby Lundqvist
Head of Corporate Partnership and Development
Tel:
070 750 5110
Email: bobby.lundqvist@hhs.se

 

SSE Dept. of Finance Finance News Press release